หลวงพ่อชาท่านชอบพูดอยู่เสมอในเรื่องการปฏิบัติว่าเหมือนกับปลูกต้นไม้ ....หลวงพ่อชาท่านชอบพูดอยู่เสมอในเรื่องการปฏิบัติว่าเหมือนกับปลูกต้นไม้ เราปลูกต้นไม้แล้วเราต้องทำหน้าที่ต่างๆ เช่น รดน้ำ พรวนดิน ป้องกันศัตรูพืช ศัตรูต่างๆ เป็นสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบโดยตรง แต่ต้นไม้ต้นนั้นจะโตเร็วโตช้า ผลที่เกิดขึ้นจะใหญ่จะเล็ก จะหวานจะเปรี้ยวอย่างไร เป็นเรื่องของธรรมชาติ มันเหลือวิสัยของมนุษย์ผู้ปลูกต้นไม้ที่จะกำหนดสิ่งเหล่านี้ได้ ฉะนั้น เราต้องดูเรื่องราวต่างๆ ว่า ส่วนไหนเป็นส่วนของเรา ส่วนไหนเป็นเรื่องของธรรมชาติ เราจะดำเนินชีวิตอย่างไรให้เราพร้อมที่จะเรียนรู้จากประสบการณ์ต่างๆ ไม่ตกเป็นเหยื่อของประสบการณ์.

พระอาจารย์ชยสาโร

2,965จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย