อยู่ที่ไหน อยู่กับใคร ทำอะไรอยู่ อย่าทิ้งตัวรู้


อยู่ที่ไหน
อยู่กับใคร
ทำอะไรอยู่
อย่าทิ้งตัวรู้

พระอาจารย์ชยสาโร

2,954


Ralated Story

จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย