ธรรมให้รู้ : ตอนที่22 - ความรู้สึกตัวหายไปไหน? โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

 DhammathaiTeam  

ธรรมให้รู้ : ตอนที่22 - ความรู้สึกตัวหายไปไหน? โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร


ธรรมให้รู้ :

ตอนที่22 - ความรู้สึกตัวหายไปไหน?

โดย

พระมหาวรพรต กิตติวโร

----------
เดินจิต

ที่มา : https://www.youtube.com/channel/UCyMHV_scAuIoEDb5UEHy7uw

2,982


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย