03 560818-กรรมฐาน3สามแบบ (18 ส.ค. 2556) 3/9

 Webmaster  

03 560818-กรรมฐาน3สามแบบ (18 ส.ค. 2556) 3/9


อบรมวิปัสสนากรรมฐาน 9 วัน
วัดมเหยงคณ์ Official Channel
3 / 9

ธรรมเทศนา หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี คอร์สอบรมวิปัสสนากรรมฐาน 9 วัน สิงหาคม 2556

ที่มา : https://www.youtube.com/@TheWatmaheyong

2,963


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย