ธรรมะสำหรับผู้ป่วย โดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี

 DhammathaiTeam  

ธรรมะสำหรับผู้ป่วย โดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี


ธรรมะสำหรับผู้ป่วย
พระธรรมเทศนา โดย พระครูเกษมธรรมทัต (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี)

วัดมเหยงคณ์ ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา


ที่มา : https://www.youtube.com/channel/UC21PMmzU_s0bEPcIUJEBK4Q

3,043


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย