ธรรมให้รู้ : ตอนที่97 - สิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

 DhammathaiTeam  

ธรรมให้รู้ : ตอนที่97 - สิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร


ธรรมให้รู้ : ตอนที่ 97

สิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้

โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

----------
เดินจิต

ที่มา : https://www.youtube.com/channel/UCyMHV_scAuIoEDb5UEHy7uw

2,977


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย