ธรรมให้รู้ : ตอนที่34 - กายหลับจิตตื่น โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

 DhammathaiTeam  

ธรรมให้รู้ : ตอนที่34 - กายหลับจิตตื่น โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร


ธรรมให้รู้ : ตอนที่34 - กายหลับจิตตื่น

โดย พระมหาวรพรต กิตติวโรเดินจิต

ที่มา : https://www.youtube.com/channel/UCyMHV_scAuIoEDb5UEHy7uw

3,007


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย