ขอเชิญทุกท่านเรียนสมาธิฟรี

 Surakiat    14 ก.ย. 2566

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์
ขอเชิญทุกท่านเรียนสมาธิฟรี
หลักสูตรของสมเด็จ พอจ. ลพ.วิริยังค์ เรียนวันเดียว จบหลักสูตรมีวุฒิบัตรมอบให้ มีอาหารกลางวันฟรี รับ80 คนแจ้งสำรองที่นั่งได้ที่ไลน์ หรือ เบอร์โทรในโบรชัวร์ เพื่อจะได้เตรียมพิมพ์ใบประกาศมอบให้หลังเรียนจบ และจัดเตรียมอาหารไว้รับรองให้พอเพียงครับ รบกวนช่วยเป็นสะพานบุญบอกต่อด้วยครับ อนุโมทนา สาธุครับ
  122 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย