ขอเชิญร่วมซื้อที่ดิน 🌳ถวายวัดป่าพุทธชินวงศาราม ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา 1-7-66

 socoman  

‼ บุญด่วนมาก ๑๐ วัน ‼
( ๒๒ มิ.ย. - ๑ ก.ค. ๖๖ )

🌏ขอเชิญร่วมซื้อที่ดิน
🌳ถวายวัดป่าพุทธชินวงศาราม
ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา

📃จำนวน ๑๐ ไร่
♦ ไร่ละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
♦ งานละ ๒๕,๐๐๐ บาท
♦ ๔ ตารางวา ๑,๐๐๐ บาท

🌟หมายเหตุ
ผู้ร่วมถวายที่ดินจำนวน ๔ ตารางวา
จะได้รับ พระคันธารราฐ
หลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง
( ๒๔๘๕ - ๒๔๘๗ )
จำนวน ๑ องค์

🎯ร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา
ธนาคารไทยพาณิชย์
เลขบัญชี 037-260143-5
ชื่อบัญชี วัดป่าพุทธชินวงศาราม

อานิสงส์ในการซื้อที่ดินถวายวัด

ส่งผลให้ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนแผ่นดินนั้นก็จะเจริญงอกงาม
ด้วยเพราะอานิสงส์แห่งการถวายที่ดินให้แก่พุทธศาสนา
ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

เกิดภพชาติใดก็จะมีที่ดินเป็นของตัวเอง
และเป็นที่ดินที่มีทำเลดี เป็นที่ต้องการของคนทั้งหลาย
เราจะไม่ต้องเร่ร่อน ไม่อดอยาก
เมื่อจากโลกนี้ไปแล้วจะมีวิมาน
ที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาล

แก้กรรมให้กับผู้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ต้องเช่าเขา
ถูกเขาโกงที่ หรือเกิดมาชาตินี้ต้องมาอยู่ที่แออัดคับแคบ
แย่งกันอยู่ แย่งกันใช้

การทำบุญด้วยการถวายที่ดิน

ผู้ที่ทำบุญด้วยการถวายที่ดินแด่พระสงฆ์
นับว่าเป็นการสร้างบุญกุศลอันยิ่งใหญ่
จะได้เป็นใหญ่เป็นโต เป็นผู้ปกครองแผ่นดินหรือบริหารประเทศ
ความที่เป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่จึงมีคนพากันยกย่องสรรเสริญจำนวนมาก
ในเรื่องของความมั่นคงทางกายและใจ
ไม่มีปัญหาอะไรเลยเพราะเป็นผู้ที่หนักแน่น
ทำการใดก็เจริญและได้รับการยอมรับอยู่ตลอด
จะมีความสุขทั้งชีวิตเลยทีเดียว
   

ที่มา : https://www.facebook.com/photo/?fbid=238273538956356&set=pcb.238273602289683

3,865


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย