วัดเศวตฉัตรวรวิหาร

 lovethailand2019    17 มี.ค. 2566

วัดเศวตฉัตรวรวิหาร เป็นวัดหลวงชั้นตรี ประเภทวรวิหาร ตั้งอยู่ในเขตลำคลองสาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร เดิมชื่อ วัดบางลำพูด้านล่าง คาดการณ์ว่าก่อสร้างขึ้นตั้งแต่ยุคอยุธยา ถัดมาอยู่ในภาวะเสื่อมโทรมรวมทั้งได้รับการบูรณะครั้งใหญ่โดยพระผู้เป็นเจ้าบรมวงศ์คุณ กรมหมื่นสุรินทรรักษา (ในช่วงเวลานั้นชื่อว่าพระผู้เป็นเจ้าอัยกาคุณ กรมหมื่นสุรินทรรักษา) ลูกชายในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ผู้ทรงฯลฯราชสกุลฉัตรกุล ในตอนปี พุทธศักราช 2359–2373 ถัดมาได้รับการปฏิสังขรณ์โดยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และก็พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งถัดมาได้พระราชทานชื่อวัดใหม่ว่า วัดเศวตฉัตร

ฝั่งตรงข้ามถนนหนทางก้าวหน้านครเป็นวัดอีกส่วนใดส่วนหนึ่ง ซึ่งเป็นโบสถ์ข้างหลังเดิมที่ติดตั้ง พระพุทธสมาธิคุณเสนาะสมาทานบุราณสุคต หรือที่ประชาชนเรียกว่า หลวงพ่อโบสถ์บน พุทธรูปปางสมาธิ ไม่ปรากฏหลักฐานการผลิต แต่ว่าเช้าใจกันว่าสร้างโดยสานไผ่หล่อปูนตามแบบโบราณ

ข้างในอุโบสถข้างหลังปัจจุบันนี้ติดตั้ง พระพุทธอังคีรสมุนีทุ่งนารถยนต์อุรคอาสน์สุกใส พุทธรูปปางนาคปรก รอบๆฐานจุกชีข้างหลังพระประธานใส่อัฐิโดยทางซ้าย ปรากฏจารึกชื่อ จอมพล พระผู้เป็นเจ้าบรมวงศ์คุณ กรมหมื่นสุรินทรรักษา (ย่ำรุ่ง ฉัตรกุล) สมัยก่อนผู้บังคับบัญชาสถานที่เรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ส่วนทางด้านขวาปรากฏจารึกชื่อ “ฉัตรกุล สายม.จ.กึ่งกลาง” ยิ่งกว่านั้นในอุโบสถยังติดตั้ง พระพุทธมารชิยกโทษคู่ปรับอัครวิบูล ซึ่งเป็น พุทธรูปปางมารชิ คาดคะเนจากพุทธลักษณะว่าเป็นพุทธรูปศิลป์จังหวัดสุโขทัย

รอบๆลานวัดใกล้กับแม่น้ำเจ้าพระยา ติดตั้ง พระพุทธบัณฑูรมูลประดิษฐ์สถิตนอนหลับ พุทธรูปปางนอนหลับศิลป์ยุครัตนโกสินทร์ช่วงต้น สร้างราวปี พุทธศักราช 2364 ในสมัยก่อนองค์พระถูกน้ำหลากทุกตอนน้ำหลาก พระราชประณีตการ เจ้าอาวาทตอนนั้นก็เลยซ่อมแซมซ่อมบำรุงครั้งใหญ่ โดยเชิญชูองค์พระนอนขึ้นให้สูงจากลาน ในปี พุทธศักราช 2552   
https://www.lovethailand.org/tradition/


• สังคายนา ๕ ครั้ง

• ภิกษุณีสงฆ์ ในสมัยพุทธกาล

• ปฏิบัติธรรมในกาลวิสาขบูชา (๑๙-๒๓ พ.ค. ๒๕๖๗)

• ...ความอยาก...

• เผชิญความตายด้วยใจสงบ

• พระอรหันห์ตอบแทนคุณ

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย