ขอเชิญร่วมทำบญุ สร้างกุฏิกรรมฐาน เพื่อให้พระภิกษุปฏิบัติธรรม

      14 ก.พ. 2566

เนื่องด้วย ที่พักสงฆ์ป่าธรรมา ต.นางิ้ว อ.สังคม จ.หนองคาย
เป็นสถานธรรมอันสงบ เหมาะแก่การบำเพ็ญภาวนา แต่อยู่ถิ่นกันดาร ยังไม่มีที่พักให้พระภิกษุที่มาพักปฏิบัติธรรม

จึงขอบอกบุญมายังผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา ร่วมทำบุญ บริจาคคนละเล็กน้อย เพื่อก่อสร้างกุฏิกรรมฐานในครั้งนี้

ร่วมทำบุญได้ที่ 622-289-4493 ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี พระสุพล
โทร 0631431337
อาจารย์ปัญญาทีโป ภิกขุ


3,648
• ๑๕.ปางถวายเนตร
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย