เชิญน้องๆ วัย 4-10 ปี ร่วม เรียนรู้เล่นกับกิจกรรมธรรมะใสใส สำหรับวัยเด็ก

 นานา     18 ก.ค. 2554

”อาทิตย์สุขสันต์ ณ บ้านอารีย์”
วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2554 เวลา 09.30-11.30 น. สถานที่ ศาลาปันมี

กิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ได้ได้เรียนรู้และคุ้นเคยกับพระ และหลักของพระพุทธศาสนา
พิธีการที่ถูกต้องดีงามทางพุทธศาสนา เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและ
ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวเพิ่มขึ้น
ฟังนิทานสีขาวเพื่อนำข้อคิดไปใช้กับชีวิตประจำวัน และสืบสานการละเล่นเด็กไทยห่างไกลหน้าจอทีวี

กิจกรรมใสใส:
- สวดมนต์กราบพระ
ประเคนอาหารหลวงพ่อวิวัฒน์ ธมฺมวฑฺโฒ จากวัดโสมนัสฯ
ฟังธรรมสำหรับเด็ก และพาปฏิธรรมเล็กๆให้เด็กเก็บไว้เป็นต้นทุนชีวิต
- ฟังและร่วมเล่านิทานคน เรื่อง นัสรูดินกับมุสตาฟา พี่ม้า พี่ลา และน้องแพะ
เพื่อให้ข้อคิดณุ้จักยินดีและพอใจกับของๆตน
-อนุรักษ์การละเล่นเด็กไทย
เช่นมอญซ่อนผ้า กระต่ายขาเดียว แม่งู รีรีข้าวสาร สลับกับ
ฝึกการอยู่ร่วมกัน รู้จักเคารพกฎกติกาสังคม การมีไหวพริบ และออกกำลังกาย

กิจกรรมนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย โปรดโทรฯมาสำรองชื่อล่วงหน้า และจัดเตรียมอาหารสำหรับพระ
และรับประทานกันเองด้วย
โทรศัพท์ 02 279 7838 / 02 619 7474

"สอนเด็กสอนที่ใจ ได้กำไรไปทั้งชีวิต"
เจอกันค่ะเด็กๆ


3,627


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย