เชิญร่วมบุญสร้างเจดีย์(พระธาตุ)

 ชัยกมล    1 มิ.ย. 2564

เชิญร่วมทำบุญสร้างเจดีย์ (พระธาตุ)

บอกบุญกับญาติโยมทั้งหลายที่มีจิตศรัทธาร่วมบุญสร้างเจดีย์ (พระธาตุ)ในครั้งนี้ เพื่อสร้างบารมีให้แก่ตัวเอง และครอบครัว เพื่อให้การสร้างเจดีย์นี้แล้วเสร็จ ท่านสามารถติดต่อร่วมบุญโดย
⁃ เป็นเจ้าภาพปูนเทคาน กองทุนละ 99 บาท

- เป็นเจ้าภาพปูนเทบันได กองทุนละ 299 บาท

- เป็นเจ้าภาพปูนเทบันได. หนึ่งคิว กองทุนละ 999 บาท

- หรือจะสมทบทุนตามจิตศรัทธา

ญาติโยมท่านใดประสงค์จะเป็นเจ้าภาพจัดผ้าป่า หรือกฐิน มาถวายทางที่พักสงฆ์ปุญญวนาราม สามารถติดต่อมาได้ หรือจะเป็นสะพานบุญบอกบุญ แชร์บุญต่อก็ได้

หากญาติโยมท่านใดปรารถนาที่จะร่วมสร้างเจดีย์ (พระธาตุ)ในครั้งนี้ ขอให้ติดต่อมาได้ที่

พระวิมล อนุตฺตโร 098-0020007
หรือสมทบทุนผ่านธนาคารออมสิน ชื่อบัญชี อาศรมม่อนเปรต 020130964594
( ท่านสามารถทำบุญโดยเป็นสะพานบุญ บอกบุญต่อ หรือแชร์บุญต่อไปก็ได้ )
  3,564 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย