ขอความอนุเคราะห์เมตตาหน่อยนะครับ

 รตนโชโต    2 ก.ย. 2562

วัดห้วยโรงใน ตำบล ห้วยโรง อำเภอ ร้องกวาง จังหวัด แพร่
กำลังดำเนินการสร้างซุ้มประตูเข้าวัดและกำแพงวัด ซึ่งปีนี้ยังขาดเจ้าภาพกฐินเอก จึงแจ้งบอกบุญมายังท่านเจ้าภาพผู้ใจบุญที่มองหาวัดที่ยังไม่มีเจ้าภาพทอดกฐินได้พิจารณาซึ่งทางวัดได้กำหนดการทอดกฐินในปีนี้ไว้แล้วคือวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน. 2562
สนใจร่วมบุญติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ท่านพระอาจารย์พรพิพัฒน์พงษ์ ร.ก.เจ้าอาวาสวัดห้วยโรงใน
เบอร์โทรศัพท์ 094-332-6719 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
รูปภาพเพิ่มเติม


• ปูทอง (สุวรรณกักกฏกชาดก)

• ๑๕.ปางถวายเนตร

• "มนุษย์ธรรมที่ ๔" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

• "สติเป็นเหตุให้ปัญญาเกิด" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

• พระพุทธเจ้าทรงฌาน ๕ ประองค์

• เผชิญความตายด้วยใจสงบ

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย