ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างพระพุทธชินราช

 Poramet2545     19 ก.ย. 2562

#ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างพระพุทธชินราช
ขนาด 12 นิ้ว ถวายวัดป่าโนนสำราญ จ.เลย

#มูลเหตุแห่งการถวายพระพุทธชินราชครั้งนี้
สืบเนื่องจากเมื่อคืนของวันที่ 9 เณรได้นั่งสมาธิแล้วเห็นองค์พระพุทธชินราชปรากฏต่อหน้า และสืบเนื่องด้วยได้ยินท่านเจ้าอาวาสได้ปรารภว่าอยากได้มาไว้ให้ชาวบ้านกราบ และในขณะที่สามเณรจำวัดก็ได้ฝันว่า ได้ไปกราบพระพุทธชินราช ทางสามเณรเลยอยากสร้างพระพุทธชินราชถวายแด่ทางวัดป่าโนนสำราญ เพื่อเป็นพุทธบูชา

#พระพุทธชินราช ประดิษฐานอยู่ที่ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยพระมหาธรรมราชาลิไท จัดเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามที่สุดในประเทศไทย และได้รับการขนานนามว่าเป็นพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในโลกองค์หนึ่ง ถึงขั้นที่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงดำริให้ชลอมาประดิษฐาน ณ พระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม แต่ทรงรับฟังคำทูลขอร้องของชาวพิษณุโลก ที่ว่าพระพุทธชินราชองค์นี้ เป็นพระคู่บ้านคู่เมือง จึงทรงตัดสินพระทัยหล่อ พระพุทธชินราช (จำลอง) ขึ้นมาแทน

#ขนาดที่จะสร้างหรือบูชามีขนาด 12 นิ้ว
โดยทางสามเณรเองจะไปบูชาที่พิษณุโลก ถือเป็นดินแดนแห่งพระพุทธชินราช และมีองค์จริงประดิษฐานอยู่ ณ ที่นั้น

#โดยตั้งงบไว้ที่ 29000 บาท
ยอดปัจจุบันอยู่ที่ 7194 ขาดยอด 21806

#จึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมทำบุญ
เพื่อสร้างพระพุทธชินราช ถวายวัดป่าโนนสำราญเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแก่พุทธศาสนิกชนที่มาวัด ดังนี้

#สามารถร่วมบุญกับสามเณรได้ที่
ธนาคารกรุงไทย
403-0934668
สามเณรปรเมทร์ วงษา

#วัดป่าโนนสำราญ บ้านสูบ ต.น้ำสวย อ.เมือง จ.เลย
ติดต่อสามเณร โทร 0970754860
หรือติดต่อที่เฟสบุก สามเณรปรเมทร์ วงษา

รายชื่อผู้ร่วมบุญ
1.สามเณร ปรเมทร์ วงษา ต้นบุญ
2.ครอบครัว จอมอินทร์ และ อุชพันธุ์ 1,000 บาท
3.โยมพี่กัลยทรรศน์ 109 บาท
4.โยมพี่โบ สุกุลยา 500 บาท
5.คุณบอกบุญ ทำบุญเพื่อพระนิพพาน 10 บาท
6.โยมพี่ญาณศิลป์ 500 บาท
7.โยมพี่หนิง 100 บาท
8.โยมพี่ศุภกร 50 บาท
9.โยมพี่ภูเบศร์ 200 บาท
10.โยมพี่อนันต์ 50 บาท
11.โยมพี่อโณทัย งามขำ และครอบครัว 100 บาท
12.คุณรุ่งนภา และครอบครัว 20 บาท
13.นาย อภิวัชร์ ประสิทธิสมพร พร้อมครอบครัว 100 บาท
14.นายเกรียงศักดิ์ พร้อมครอบครัว 100 บาท
15.โยมพี่ตรีชญา​นันท์ พร้อมครอบครัว 50 บาท
16.โยมพี่มงคลชัย พร้อมครบครัว 100 บาท
17.ยมพี่อโณทัย งามขำ และครอบครัว 200 บาท
18.โยมไม่ประสงค์ออกนาม 500 บาท
19.โยมไม่ประสงค์ออกนาม 100 บาท
20.โยมไม่ประสงค์ออกนาม 100 บาท
21.โยมไม่ประสงค์ออกนาม 50 บาท
22.โยมไม่ประสงค์ออกนาม 300 บาท
23.โยมไม่ประสงค์ออกนาม 22 บาท
24.โยมไม่ประสงค์ออกนาม 50 บาท
25.โยมไม่ประสงค์ออกนาม 10 บาท
26.โยมไม่ประสงค์ออกนาม 20 บาท
27.โยมไม่ประสงค์ออกนาม 500 บาท
28.โยมไม่ประสงค์ออกนาม 50 บาท
29.โยมไม่ประสงค์ออกนาม 200 บาท
30.โยมพี่พรรณิพา 100 บาท
31.โยมพี่ชาตรี 30 บาท
32.โยมพี่จรัญญา 30 บาท
33.โยมพี่ปัฐกร 30 บาท
34.โยมพี่วิมล 30 บาท
35.โยมไม่ประสงค์ออกนาม 500 บาท
36.โยมแม่วี 300 บาท
37.โยมพี่น้ำอ้อย 100 บาท
38.โยมไม่ประสงค์ออกนาม 20 บาท
39.โยมไม่ประสงค์ออกนาม 5 บาท
40.โยมพี่พัชรนันท์ 50 บาท
41.โยมพี่พรรณภา 50 บาท
42.โยมพี่พรพรรณ 20 บาท
43.โยมไม่ประสงค์ออกนาม 100 บาท
44.โยมไม่ประสงค์ออกนาม 108 บาท
45.โยมไม่ประสงค์ออกนาม 40 บาท
46.กลุ่มบุญกิริยา 399 บาท
47.โยมพี่วิชา 200 บาท
48.โยมไม่ประสงค์ออกนาม 91 บาท

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=174434877024517&id=100033740181866¬if_id=1568897071601154¬if_t=feedback_reaction_generic

ที่มา : วัดป่าโนนสำราญ บ้านสูบ ต.น้ำสวย อ.เมือง จ.เลย

3,712


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย