งานตกแต่งฝ้าเพดานศาลาการเปรียญวัดศรีทวี (ปิดรับบริจาค) Decorating the Ceiling of the Sermon Hall of Wat Sritawee (Closed)

 watsritawee     13 เม.ย. 2562

งานตกแต่งฝ้าเพดานศาลาการเปรียญวัดศรีทวีสำเร็จเรียบร้อยแล้ว วัดศรีทวีจึงปิดรับบริจาคเมื่อวันเสาร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่าน และขอคุณพระศรีรัตนตรัยประสาทพรให้ทุกท่านสุขสมหวังในทุกประการ

Decorating the Ceiling of the Sermon Hall of Wat Sritawee has been successfully completed. Wat Sritawee, therefore, closed the donation on Saturday, July 18, 2020. Wishing blessings to everyone and may Phra Sri Rattana Tri bless you all to be happy and fulfilled in all respects.​

ที่มา : https://watsritawee.org

4,183


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย