ขอเชิญร่วมทำบุญวันวิสาขบูชา เทศน์มหาชาติ - บวชเนกขัมมะจารีณี - เวียนเทียน ณ วัดสุวรรณประสิทธิ์ เขตบึงกุ่ม กทม.

 DhammathaiTeam     9 เม.ย. 2562

ขอเชิญร่วมทำบุญวันวิสาขบูชา
เทศน์มหาชาติ - บวชเนกขัมมะจารีณี - เวียนเทียน

ณ วัดสุวรรณประสิทธิ์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.

วันที่ ๑๗ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

กำหนดการ

วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๗.๐๐ น. ร่วมบวชเนกขัมมะจาริณี

วันเสาร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เวลา ๘.๓๐ น. ร่วมฟังเทศน์มหาชาติ (เวสสันดรชาดก)
เวลา ๑๐.๓๐ น. ถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุ - สามเณร
เวลา ๒๐.๐๐ น. ร่วมเวียนเทียน (ทางวัดมีดอกไม้ - ธูปเทียน ให้บูชา)

วันจันทร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ลาศีล

ขอเชิญทุกท่านร่วมบำเพ็ญกุศ,พร้อมเพรียงกันตามวันเวลาดังกล่าว
ติดต่อสอบถาม ๐๒ ๗๓๔ ๘๓๑๖ , ๐๒ ๑๓๘ ๖๖๗๙
ณ วัดสุวรรณประสิทธิ์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.

3,648
• วัดแก้วโกรวาราม
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย