ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ..ร่วมงานและทำบุญทักษิณานุประทานอุทิศถวายแด่พระครูบาศรีวิชัย และเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สุวรรณโชตมหาเถร)

 พ.ปัญญาสิริ    9 ก.ย. 2560

((((ขอเชิญเป็น ...เจ้าภาพไทยธรรม จำนวน ๓๐ ชุดๆละ ๒,๐๐๐ บาท
...เจ้าภาพผ้าไตร จำนวน ๓๐ ไตรๆละ ๑,๐๐๐ บาท
...............ยังขาดเจ้าภาพอีกมาก!!!!!!

....งานวันกตัญญู เพื่อบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน ถวายพระครูบาเจ้าศรีวิชัย และเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สุวรรณโชตมหาเถร) อดีตองค์ปฐมประธานคณะพระธรรมจาริก ปีที่ ๒๒ ประจำปี ๒๕๖๐
วัน ศุกร์ ที่ ๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง 17 หมู่ 2 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

กำหนดการ โดยสังเขป
06.00 น. -พระภิกษุสามเณร พระธรรมจาริก และพุทธศาสนิกชน ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเช้า ปฏิบัติธรรมภาวนา เจริญสติ เพื่ออุทิศถวายแด่พระครูบาเจ้าศรีวิชัยและเจ้าพระคุณสมเด็จฯ
09.30 น.-กิจกรรมมอบทุนการศึกษา
11.00 น.-พุทธศาสนิกชนร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณร และพระธรรมจาริก จำนวน 812 รูป
13.00 น.-รับฟังพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์
14.00 น.-พระมหาเถระ พระเถระ 30 รูป สวดพระพุทธมนต์ธรรมนิยามสูตร


ติดต่อร่วมบุญได้ที่ : สำนักงานวัดศรีโสดา พระอารามหลวง ,มูลนิธิวัดศรีโสดา พระอารามหลวง
โทร.053-218-996,094-012-7234
ID line : watsri
https://www.facebook.com/watsrisodasoda


******ในกรณีท่านได้โอนเข้าบัญชีวัดศรีโสดาแล้ว ขอความกรุณาแจ้งให้ทางวัดทราบ โดยแจ้งผ่านทางเฟสหรือไลน์ของวัดเพื่อจะได้ออกใบอนุโมทนาส่งให้ท่านต่อไป
  3,267 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย