ขอรับบริจาคทาน หนังสือพระไตรปิฏก

 พุทธสถานประทีปครองธรรม    4 ก.ค. 2560

ขอเชิญท่านที่สนใจถวายหนังสือพระไตรปิฏก
ณ.พุทธสถานประทีปครองธรรม สถานปฏิบัติธรรม (สถานะที่พักสงฆ์)
ม.14 บ้านสมานมิตร ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120
โทร 093 9853466

หมายเหตุ กำลังพัฒนาสถานที่เพื่อการปฏิบัติธรรมและรับผู้ป่วยพักฟื้น(ผู้ดูแลตนเองได้) https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   




  3,550 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES



จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย