วัดสระเกศฯ อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุอายุ 2,554 ปี ประดิษฐานบนยอดภูเขาทอง

 yajai    9 พ.ค. 2554

วัดสระเกศฯ อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุอายุ 2,554 ปี ประดิษฐานบนยอดภูเขาทอง เฉลิมพระเกียรติ “ในหลวง” 84 พรรษา และเนื่องในวันวิสาขบูชา

เมื่อวันที่ 8 พ.ค. พระวิจิตรธรรมาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เจริญพระชนมพรรษา ครบ 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 และเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก อีกทั้งในปีนี้จะเป็นปีที่พระพุทธศาสนามีอายุครบ 2600 ปี ทางวัดสระเกศฯ จึงจะประกอบพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อายุ 2,554 ปี ขึ้นประดิษฐานบนยอดภูเขาทอง

ที่มา : http://www.phrathai.net
  3,533 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย