วัดสระเกศฯ อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุอายุ 2,554 ปี ประดิษฐานบนยอดภูเขาทอง

 yajai  

วัดสระเกศฯ อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุอายุ 2,554 ปี ประดิษฐานบนยอดภูเขาทอง เฉลิมพระเกียรติ “ในหลวง” 84 พรรษา และเนื่องในวันวิสาขบูชา

เมื่อวันที่ 8 พ.ค. พระวิจิตรธรรมาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เจริญพระชนมพรรษา ครบ 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 และเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก อีกทั้งในปีนี้จะเป็นปีที่พระพุทธศาสนามีอายุครบ 2600 ปี ทางวัดสระเกศฯ จึงจะประกอบพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อายุ 2,554 ปี ขึ้นประดิษฐานบนยอดภูเขาทอง

ที่มา : http://www.phrathai.net


• "กรรมนี้ เราสร้างเอง" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

• เราเห็นคนเชื่ออะไรงมงาย เราไม่ควรสรุปว่าความงมงายนั้นเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าสิ่งที่เขาเชื่อต้องไม่จริง มันไม่แน่ คนเรางมงายในสิ่งที่เป็นจริงได้

• อามิสทาน

• ความเปลี่ยนแปลงและความทุกข์ที่มีอยู่เป็นของธรรมชาติ

• การ์ตูน เรื่อง " พ่อ เตือน ลูก " - หลวงพ่อปัญญานันทะ
Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย