โครงการซ่อมแซมพระพุทธรูปทั่วพุทธอาณาจักร

 aMANwalking    22 มี.ค. 2554

โครงการซ่อมแซมพระพุทธรูปทั่วพุทธอาณาจักร
พุทโธ โพเธยยัง มุตโต โมเจยยัง ติณโณ ตาเรยยัง
เมื่อรู้ ข้ามพ้นโอฆะแล้ว จักช่วยผู้อื่น ให้รู้ ข้ามพ้นโอฆะด้วย


ขออนุโมทนาครับ สิ้นเดือนนี้จะร่วมบุญซ่อมแซมพระพุทธรูปเพื่อทำนุบำรุงศาสนากับหลวงพ่อด้วยครับ  3,320 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย