ร่วมเป็นเจ้าถวายสังฆทาน ให้ความอุปถัมภ์ปัจจัย ๔ แด่พระภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ วัดใหม่ศรีสมบูรณ์ (สบู

 Prasecht    20 ก.พ. 2554

ขอเชิญสาธุชนร่วมเป็นเจ้าถวายสังฆทาน ให้ความอุปถัมภ์ปัจจัย ๔ แด่พระภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ และรับเป็นเจ้าภาพภัตตาหาร(อาหาร)/น้ำปานะ ในงานปฏิบัติธรรมปริวาสกรรมฯ / บวชเนกขัมมะ (ชีพราหมณ์) ณ วัดใหม่ศรีสมบูรณ์ (สบู)
ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔นี้ ดังตามตารางรายการด้านล่างนี้

รายการ อาหาร/น้ำปานะ ที่จะรับเป็นเจ้าภาพ ชื่อ/คณะ...................................................
รับจอง เป็นเจ้าภาพ อาหาร/น้ำปานะ ในแต่ละวันๆ ได้ ตั้งแต่บัดนี้ วันที่ ................................

๑๐ วัน ๔ เวลา/ภาค/เช้า/สาย/บ่าย/ค่ำ
รายการอหาร/ข้าวต้ม รวม ๑๐ วัน
เวลา ๖ โมงเช้า ข้าวต้ม (ยาคู้) (จำนวนเงิน ๑,๐๐๐- บาท) ๑๐ วัน ๑๐,๐๐๐- บาท
เวลา ๓ โมงสาย อาหาร*มื้อหลัก* (ข้าวสวย) (จำนวนเงิน ๓,๐๐๐-บาท) ๑๐ วัน ๓๐,๐๐๐-บาท
เวลา ๓ โมงบ่าย น้ำปานะ (น้ำปั่น/น้ำหวาน)(จำนวนเงิน ๘๐๐-บาท) ๑๐ วัน ๘๐,๐๐-บาท
เวลา ๑ ทุ่มเย็น น้ำปานะ *มื้อหลัก* (เครื่องดื่ม/ไวตามิลว์/โอวัลติน)
(จำนวนเงิน ๑,๒๐๐- บาท ๑๐ วัน ๑๐,๒๐๐-บาท
รับเป็นเจ้าภาพ ตลอดทั้งวัน ๆ ละ (๖,๐๐๐-บาท)
หมายเหตุ- วันที่ ๒๐-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ (ตลอดงาน) ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ ภายในบริเวณวัด ตั้งแต่เวลา ๒-๓ โมงเช้า ของทุก ๆ วัน
ติดต่อ รับเป็นเจ้าภาพ ได้ที่.........
พระครูไพจิตวรคุปต์ เจ้าอาวาสวัดใหม่ศรีสมบูรณ์ (สบู)
โทร. ๐-๕๕๖๘-๕๓๐๙, ๐๘-๗๑๙๘-๔๙๖๙.
หรือส่งแจ้งความประสงค์มาตามที่อยู่อีเมล์ shisombun@hotmail.com
หรือบริจาคโอนเข้าบัญชีวัดใหม่ศรีสมบูรณ์
-ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี พระครูไพจิตวรคุปต์
เลขบัญชีที่ 617-1-34376-5 (บัญชีออมทรัพย์) สาขา สวรรคโลก
-ธนาคารไทยพานิชย์ชื่อบัญชี พระประเสริฐ คุตฺตจิตฺโต
เลขบัญชีที่ 556-2-16370-0 (บัญชีออมทรัพย์) สาขา สวรรคโลก
-ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี วัดศรีสมบูรณ์วนาราม
เลขบัญชีที่ 617-1-28931-0 (บัญชีออมทรัพย์) สาขา สวรรคโลก

“…สร้างที่อยู่..ที่อาศัย......ได้บุญทั้งกลางวันและกลางคืน...”
 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


ที่มา : ขอเชิญร่วมทำบุญ


ได้กุศลแรง คือการขวาญขวาญในทางบุญ


• ปฏิบัติธรรมวันสงกรานต์ แบบเจโตวิมุติ 12 - 15 เมษายน 2567 ณ ปัณฑิตารมย์สระบุรี

• ก่อนพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติ ทรงเลือก ๕ อย่าง

• บรรยายธรรมแก่นักเรียน สอนนั่งสมาธิ โดย #พระอาจารย์ต้น #ธรรมนาวา #dhammanava ๒๒/๐๗/๒๕๖๕

• พระสงฆ์ของวัดอุโมงค์(สวนพุทธธรมม) ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ทำไมถึงพูดแบบนี้????

• เสียงสวด ชยันโต 9 จบ - สมเด็จพระญาณสังวร

• นิทาน ธรรมะ คติ สอน ใจ เรื่อง ทุกข์ซ่อนรูป

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย