ขอเชิญร่วมทำบุญ สร้างวิหารธรรมสำนักสงฆ์ "วัชรญาณ" บ้านหลักแดน ม.9 ต.วังชมภู อ.หนองบัวแดง จ

 ป้าแมว     30 ธ.ค. 2553

ขอบอกบุญ ร่วมสร้างวิหารธรรม สำนักสงฆ์วัชรญาน ม.3 ต.วังชมภู อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
เนื่องจากยังไม่มีเสนาสนะอะไร จะจัดทำผ้าป่าสามัคคีก็ไม่สามารถทำได้ เพราะยังไม่ได้ขออนุญาตตามกฎหมาย อีกอย่างก็ยังไม่สามารถนิมนต์พระสงฆ์เข้าไปอยู่ได้ ทั้งที่ได้นิมนต์พระไว้แล้ว จึงขอบอกบุญมายังท่านทั้งหลาย ผู้มีจิตศรัทที่มีความประสงค์ร่วมทำบุญสร้างวิหารธรรม ตามแต่กำลังศรัทธา หากท่านผู้มีจิตศรัทธาท่านใดมีความประสงค์จะทำบุญดังกล่าว สามารถติดต่อขอรายละเอียดของการทำบุญได้กับ ป้าแมว โทร. 08-6956-9719 หรือ E-mail pa-noom1@hotmail.com “ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ผู้ร่วมทำบุญ” ทุกท่านค่ะ ขออานิสงส์ผลบุญนี้ จงดลบันดลให้ท่านมีแต่ความสุข ความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม สมความปรารถนาทุกประการ ประสบแต่สิ่งที่ดีงาม ในชีวิตตลอดไป ทุกภพ ทุกชาติ เทอญ
(นอกจากธรรมทาน และสังฆทาน ยิ่งใหญ่สุดแล้ว รองลงมาคือวิหารทาน)

ที่มา : ซื้อที่ดินถวาย 10 ไร่ แต่ยังไม่มีเงินสร้างเสนาสนะ

3,648


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย