สำนักอบรมจริยธรรมตรัง สร้างมณฑลบรมพุทโธมหาสถูปเจดีย์

 chaibangbor    17 พ.ค. 2555

พระสมพร อัตตมโน ประธานสงฆ์สำนักอบรมจริยธรรมพระพุทธบาทควนสงฆ์ ต.นาโยงใต้ อ.เมือง จ.ตรัง เปิดเผยว่า สำนักอบรมจริยธรรมพระพุทธบาทควนสงฆ์ เตรียมจัดสร้างมณฑลบรมพุทโธมหาสถูปเจดีย์ โดยมีวัตถุ

ประสงค์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาพุทธเจ้า 28 พระองค์ ซึ่งได้รับการเห็นชอบจากเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก และเจ้าคณะใหญ่หนใต้ อีกทั้งยังเพื่อประโยชน์ในการใช้สอย และเปิดภูมิทัศน์เมืองตรังได้รอบ

ทิศ เพื่ออบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่เยาวชน และเป็นสาวกที่ดีของพระศาสดา ด้วยอุดมคติที่ว่า คิดดี พูดดี ทำดี คบคนดี ไปสู่สถานที่ดี ที่สำคัญก็คือ เพื่อให้ชาวไทยทุกคนตระหนักถึงบุญคุณแผ่นดิน ตอบแทนพระคุณของ

พระมหากษัตริย์ทุกๆ พระองค์ ที่ทรงดำรงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยมาจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งทดแทนบุญคุณของพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย ครูบาอาจารย์ เจ้ากรรมนายเวร และสรรพสัตว์ทั้งหลาย

มณฑลบรมพุทโธมหาสถูปเจดีย์ จะมีจำนวน 4 ชั้น ชั้นบนสุด จะประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์-พระบรมสารีริกธาตุ ชั้นที่ 3 จะเป็นบรมพุทโธมหาสถูปเจดีย์ ทรงกลม ขนาด 9.99 เมตร และจะประดิษฐานพระพุทธปฏิมากรหิน

หยกเขียว ชั้นที่ 2 จะจัดวางรูปหล่อเหมือน อดีตเจ้าคณะจังหวัดตรัง ทุกรูป รวมทั้งจะเป็นห้องโถง เพื่อใช้จัดกิจกรรมประชุม สัมมนา และอบรมคุณธรรม จริยธรรม หรือวิปัสนากัมมัฏฐาน และชั้นที่ 1 หรือชั้นล่าสุด จะเป็นโรง

ทาน เพื่อใช้เป็นที่รองรับเลี้ยงอาหารในทุกๆ กิจกรรม

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทราร่วมทำบุญสร้างเจดีย์คู่เมือง "บรมพุทโธมหาสถูปเจดีย์" โดย
ธนาคาร กรุงไทย สาขา นาโยง
ชื่อบัญชี สำนักอบรมจริยธรรมควนสงฆ์
เลขที่บัญชี 9371040548

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้โทร 087-2642796
ผู้บริจาคครบ 1,999 จะได้รับพระโพธิสัตว์กวนอิม ปางดั้นเมฆ บิณฑบาตโปรดสัตว์ 1 องค์ มี 4 สีให้เลือกคือ สีทอง, สีขาว, สีดำ และ สีเขียวครับ
เพิ่มเติม รูปพระโพธิสัตว์กวนอิม ปางดั้นเมฆ บิณฑบาตโปรดสัตว์ สีทอง


  3,688 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย