วัดชุมพรรังสรรค์ ชุมพร

วัดชุมพรรังสรรค์ ชุมพร พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ สังกัดคณะสงฆ์ : มหานิกาย
วันตั้งวัด : พ.ศ. 2363
วันรับวิสุงคามสีมา : พ.ศ. 2380


วัดชุมพรรังสรรค์ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลนาทุ่ง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 22 ไร่ 3 งาน 50 ตารางวา

วัดชุมพรรังสรรค์ เดิมชื่อว่า วัดราชคฤห์ดาวคะนอง แต่คนทั่วไปนิยมเรียกว่า วัดท่าตะเภาเหนือ เนื่องจากตั้งอยู่ในหมู่บ้านท่าตะเภาเหนือ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2363 โดยพระยากำแหงสงคราม (ซุ้ย) เจ้าเมืองชุมพรในสมัยนั้น ซึ่งตรงกับรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในคราวที่พม่าตีเมืองชุมพรและยึดเมืองชุมพรไว้ได้[1]

ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2484 สมัยพระปลัดเปี้ยน จนทสโร เป็นเจ้าอาวาสตรงกับสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกที่อ่าวไทย เนื่องจากชุมพรถูกภัยสงครามเสียหาย วัดท่าตะเภาเหนือเสียหายอย่างหนัก อุโบสถพังพินาศ เหลือแต่พระประธานในอุโบสถองค์เดียว ประชาชนเห็นเป็นที่อัศจรรย์จึงได้ถวายพระนามว่า หลวงพระรอดสงคราม วัดอยู่ในสภาพวัดร้างในช่วงสงคราม เมื่อพระปลัดเปี้ยน จนทสโร เจ้าอาวาส กลับสู่วัดและได้ปฏิสังขรณ์อุโบสถขึ้นใหม่ในที่เดิม ต่อมา พ.ศ. 2500 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "วัดชุมพรรังสรรค์" อันเป็นวัดประจำอำเภอเมืองชุมพรมีความหมายว่าวัดนี้ชาวชุมพรเป็นผู้สร้าง

อาคารเสนาสนะที่สำคัญ ได้แก่ อุโบสถคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2512 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว กุฏิสงฆ์ จำนวน 40 หลัง ฌาปนสถาน หอกลอง โรงครัว เรือนเก็บพัสดุ กุฏิเจ้าอาวาส และเรือนรับรอง ภายในวัดมีพิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่ภายในอาคาร หลวงพ่อสงฆ์ จันทสโร อนุสรณ์ ภายในอาคารชั้นล่างจัดแสดงสมบัติวัดต่าง ๆ อาทิ พระพุทธรูป เครื่องกระเบื้องลายคราม เครื่องมุก เครื่องแก้ว เครื่องทองเหลือง

ที่มา: https://th.wikipedia.org/wiki/วัดชุมพรรังสรรค์
ภาพ: เพจวัดวาอาราม   

- สิ่งสำคัญคู่วัด -
• หลวงพ่อรอดสงคราม •


ทางเข้าวัด   


วัดพัฒนาตัวอย่าง   


ซุ้มประตู   


กลองโบราณ   


พิพิธภัณฑ์วัดชุมพรรังสรรค์   


พิพิธภัณฑ์วัดชุมพรรังสรรค์   
10,545จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย