วัดดุสิดาราม วรวิหาร


วัดดุสิดาราม วรวิหาร
พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร , สังกัด : มหานิกาย

วัดดุสิดาราม วรวิหาร (วัดดุสิต) ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาใกล้ปากคลองบางกอกน้อย เชิงสะพานพระปิ่นเกล้า ฝั่งธนบุรี เป็นวัดโบราณ เดิมชื่อวัดเสาประโคน สมเด็จพระบรมวงศ์เธอ กรมหลวงศรีสุนทรเทพ พระเจ้าลูกเธอในรัชกาลที่ ๑ ทรงสถาปนาใหม่ทั้งวัด กรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์ ทรงปฏิสังขรณ์และพระราชทานนามใหม่ว่าวัดดุสิดาราม เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๖ โดยให้รวมวัดภุมรินราชปักษีซึ่งเป็นวัดร้างขนาดเล็ก ที่อยู่ติดกันเข้าไว้ด้วย


ภาพจิตรกรรมฝาผนัง

ภาพจิตรกรรมฝาผนัง

ภายในพระอุโบสถมีภาพเขียนฝีมือช่างสมัยรัชกาลที่ ๑ รอบผนังทั้งสี่ด้านเป็นเรื่องพุทธประวัติ เบื้องหน้าพระประธานเป็นภาพมารผจญ ที่ได้รับยกย่องมากคือ ภาพนรกภูมิในไตรภูมิที่วาดอยู่บนผนังด้านหลังพระประธาน กล่าวกันว่าเขียนได้งามราวกับมีชีวิตจริง


พระระเบียงรอบพระอุโบสถ

สิ่งที่น่าประทับใจอื่น ๆ ได้แก่ พระระเบียงรอบพระอุโบสถ ซึ่งเจาะเป็นซุ้มจระนำเข้าไปผนัง ๖๔ ช่อง มีพระพุทธรูปยืนปางถวายเนตร ประดิษฐานอยู่ทุกช่อง เดิมมีภาพจิตรกรรมฝาผนังบนพระระเบียงนี้ด้วย แต่ปัจจุบันลบเลือนไปหมดแล้ว นอกกำแพงพระระเบียงออกไปเป็นพระเจดีย์เหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสอง ที่ฐานมีปูนปั้นรูปปลา เงือกและช้างน้ำติดประดับโดยรอบ เรียกกันว่า พระเจดีย์ปลา ปัจจุบันทรุดโทรมมาก นอกจากนี้ยังมีพระอุโบสถเก่าของวัดภุมรินราชปักษี ที่แม้มีขนาดเล็กแต่ก็มีรูปทรงงดงาม หน้าบันเป็นลายปูนปั้นรูปนารายณ์ทรงครุฑและมยุรารำแพนปิดกระจกสี กับมีพระวิหารเก่าเป็นวิหารขนาดเล็กฐานโค้งเป็นทรงสำเภาสวยงามอีกหลังหนึ่ง


พระประธานปางมารวิชัย

ปูชนียวัตถุ

ปูชนียวัตถุที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ คือ พระประธานปางมารวิชัย ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถ หน้าตักกว้าง ๒.๑๒ เมตร สูงถึงพระรัศมี ๒.๐๐ เมตร พระอรรคสาวกสูง ๙๗ เซนต์ นั่งพับแพนงเชิง1 อยู่บนแท่นบัวคว่ำบัวหงายด้านขวาและด้านซ้ายพระประธานข้างละ ๑ องค์ ผินหน้าเข้าหาพระประธาน พระพุทธรูปยืนก่อด้วยปูนลงรักปิดทองติดกับฝาผนังพระระเบียงรอบพระอุโบสถ ๖๔ องค์ ในลานมุมพระระเบียงทั้งสองข้างหน้าพระอุโบสถมีพระปรางค์ อยู่ข้างละ ๑ องค์ ฐานล่างกว้าง ๔.๑๐ เมตร สูง ๙.๗๕ เมตรเท่ากัน และในลานมุมพระระเบียงด้านหลัง มีพระเจดีย์ข้างละ ๑ องค์ ฐานล่างกว้าง ๔.๑๐ เมตร สูง ๑๐.๑๕ เมตรเท่ากัน นอกจากนี้ยังมีปูชนียวัตถุที่เป็นสังหาริมทรัพย์ คือ พระพุทธรูปปางต่างๆ ใหญ่บ้างเล็กบ้างอีกมากพระเทพสิทธิมุนี (บุญสิน อุตฺตมชาโต) ป.ธ.๙,M.A.,Ph.D.
๑.เจ้าอาวาสวัดดุสิดาราม วรวิหาร กรุงเทพฯ
๒.เจ้าคณะภาค ๑๘ ปกครองดูแลคณะสงฆ์ ๖ จังหวัดประกอบด้วย จังหวัด พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล

วัดดุสิดาราม วรวิหาร

เลขที่ 7 (เชิงสะพานพระปิ่นเกล้าฯ) แยก ซอย อรุณอัมรินทร์ แขวง บางยี่ขัน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

โทร 02 433 9854

พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร

สังกัดคณะสงฆ์ : มหานิกาย

เจ้าอาวาส : พระเทพสิทธิมุนี (บุญสิน อุตฺตมชาโต)

เว็บไซต์ วัดดุสิดาราม วรวิหารจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย