มงคลที่ ๖ การตั้งตนชอบ
อัตตะสัมมาปะณิธิ จะ

๏ ต้องตั้งตนกายใจในทางถูก
เร่งฝังปลูกตนไว้ให้ถูกหลัก
เมื่อตัวตนยังมีเป็นที่รัก
ควรพิทักษ์ให้งามตามเวลา ๛


การตั้งตนชอบ
หมายถึง

การดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมาย

ด้วยความถูกต้องและสุจริต

อยู่ในสัมมาอาชีพ

มีแผนการที่จะไปให้ถึงจุดหมายนั้นด้วยความไม่ประมาท

มีการเตรียมพร้อม

และมีความอดทนไม่ละทิ้งกลางคัน
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย