มงคลที่ ๖ การตั้งตนชอบ
๏ ต้องตั้งตนกายใจในทางถูก
เร่งฝังปลูกตนไว้ให้ถูกหลัก
เมื่อตัวตนยังมีเป็นที่รัก
ควรพิทักษ์ให้งามตามเวลา


การตั้งตนชอบ
หมายถึง

การดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมาย

ด้วยความถูกต้องและสุจริต

อยู่ในสัมมาอาชีพ

มีแผนการที่จะไปให้ถึงจุดหมายนั้นด้วยความไม่ประมาท

มีการเตรียมพร้อม

และมีความอดทนไม่ละทิ้งกลางคันGo to top

จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย