มงคลที่ ๖ การตั้งตนชอบ
๏ ต้องตั้งตนกายใจในทางถูก
เร่งฝังปลูกตนไว้ให้ถูกหลัก
เมื่อตัวตนยังมีเป็นที่รัก
ควรพิทักษ์ให้งามตามเวลา


การตั้งตนชอบ
หมายถึง

การดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมาย

ด้วยความถูกต้องและสุจริต

อยู่ในสัมมาอาชีพ

มีแผนการที่จะไปให้ถึงจุดหมายนั้นด้วยความไม่ประมาท

มีการเตรียมพร้อม

และมีความอดทนไม่ละทิ้งกลางคัน• "บาปกรรมตกแต่ง" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

• "กรรมของโลก ของชาติ ของส่วนรวม" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

• "เพราะบุญเพราะบาป" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

• "เชื่อกรรมและผลของกรรมไว้ก่อน" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)
Loading...

จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย