อาปทาสุ ถาโม เวทิตพฺโพ กำลังใจพึงรู้ได้ในคราวมีอันตราย
อาปทาสุ ถาโม เวทิตพฺโพ
กำลังใจพึงรู้ได้ในคราวมีอันตราย


พุทธศาสนสุภาษิต
/อุทาน ขุทฺทกนิกาย/
 390 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย