ธรรมะจากหลวงพ่อ

เรื่องที่ ๓๗ : ตัวหนังสือกับของจริง
โดย : หลวงพ่อชา สุภัทโท วัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี


หยุดเอาความรู้ปริยัติใส่หีบใส่ห่อไว้เสีย อย่าเอามาพูด ไม่ใช่ความรู้พวกนั้นจะเข้ามาอยู่นี่หรอก มันพวกใหม่ เวลาเป็นขึ้นมามันไม่เป็นอย่างนั้น

เหมือนกับเราเขียนหนังสือว่า ความโลภ เวลามันเกิดขึ้นในใจ ไม่เหมือนตัวหนังสือเวลาโกรธก็ เหมือนกัน เขียนใส่กระดานดำก็เป็นอย่างหนึ่ง มันเป็นตัวอักษร เวลามันเกิดในใจอ่านอะไรไม่ทัน หรอกมันเป็นขึ้นมาที่ใจเลย สำคัญนัก สำคัญมาก

จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย