ทาน
เรื่องที่ ๑๓ : สารพันปัญหา ว่าด้วยเรื่อง ทาน

เรื่องที่ ๑๓ : สารพันปัญหา ว่าด้วยเรื่อง ทาน
โดย ท่านเจ้าคุณพระราชพรหมยาน


เรื่องของ "ทาน" ตั้งแต่ตอนนี้ไป จะรวบรวมปัญหาที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่อง"ทาน" ซึ่งมีผู้เรียนถาม ท่านเจ้าคุณพระราชพรหมยาน ( หลวงพ่อพระมหาวีระถาวโร ) แห่งวัดท่าซุง อ.เมือง จ.อุทัยธานี มาเสนอการตอบของหลวงพ่อพระมหาวีระ ท่านจะตอบด้วยถ้อยคำ สำนวนแบบชาวบ้าน เข้าใจง่ายๆ...เชิญติดตามได้เลยครับ

ผู้ถาม "การทอดผ้าป่า บางแห่งเขามีชะนีกับพุ่มไม้ แต่ที่วัดท่าซุง นี่ไม่เห็นมีอะไรเลย อานิสงส์ จะสู้มีชะนีได้หรือเปล่าคะ ?

หลวงพ่อ "คือผ้าป่านี่นะ เดิมทีเดียว พระพุทธเจ้า ท่านแนะนำให้ถวายเป็นสังฆทาน ท่านบอกว่า ถวายของโดยไม่เจาะจงรูปหนึ่งรูปใด มีอานิสงส์มาก เป็นสังฆทานทีนี้ต่อมา ญาติโยมมีน้อยพระมาก แกจะประเคนองค์ใดองค์หนึ่ง ก็เกรงใจองค์อื่น เลยเอา แบบนี้ก็แล้วกัน เราไม่เจาะจงพระ เอาไปแขวนตามต้นไม้ ใกล้กุฏิหรือป่าช้าถ้าพระองค์ไหนมา ชักเอาไป ก็ถือว่าเป็น สังฆทาน เขาถือตามรูปนี้นะ ต่อมาญาติโยมอยู่ไกลป่า เลยไปตัดกิ่งไม้มา ชะนีก็ชะนีปลอม คือ ไม่มีความจำเป็นนะ ถวายผ้าป่า ก็คือถวายสังฆทานนั่นเอง ก็ทำมันตรงไปตรงมาก็หมดเรื่อง"

ผู้ถาม "ที่วัดท่าซุง ชอบใจอยู่อย่างครับ คือไปถึงก็ถวายได้เลย ไม่ต้องว่าอิมานิอิมาแนะสู้ สะดวกนิของหลวงพ่อไม่ได้"

หลวงพ่อ "จะไปว่าอะไร เขาตั้งใจมาตั้งแต่บ้านแล้ว ที่นำน่ะ หมายถึงหลายๆคนด้วยกันต้องว่านำ ดีไม่ดี หัวหน้าว่ามากเกินไป รำคาญ บุญหล่นอีก อันที่จริง พระท่านก็ทราบแล้วว่าเป็น สังฆทาน ผู้รับองค์เดียว ก็ไม่มีสิทธิใช้แต่ผู้เดียว"

ผู้ถาม "ปัจจุบัน โรงเรียนหลายแห่ง มักจะหาเงินเข้าโรงเรียน โดยการจัดทอดผ้าป่ามีผ้าไตร จีวรเสร็จ แล้วก็แบ่งถวายพระเล็กน้อย ส่วนใหญ่ก็เข้าโรงเรียน ลูกมีความไม่สบายใจเกรงว่า บุญอันนี้จะไม่สมบูรณ์แบบ เกรงว่าจะเป็นของสงฆ์ไปด้วย ลักษณะอย่างนี้ อยากเรียนถาม หลวงพ่อว่า ได้บุญมากกว่า หรือบาปมากกว่าเจ้าคะ ?"

หลวงพ่อ "ความจริงถ้าบอกเขาตรงๆ ว่าจะไปช่วยโรงเรียนนะ แล้วก็บอกเขาว่าส่วนหนึ่งก็ จะถวายพระ ถ้าทำตามนั้น อานิสงส์สมบูรณ์แบบ พูดตรงไปตรงมานะ โกงไปโกงมาไม่ได้หมายความว่า ส่วนใดถวายพระ นั่นเป็นสังฆทานแท้ ส่วนใดที่ให้โรงเรียนก็เป็นทานบารมีไป"

นี่เป็นเพียงตัวอย่างของคำถาม - คำตอบ แต่ยังไม่จบนะครับ ตอนหน้าเราจะนำมาเสนออีกผู้ที่สนใจ ใคร่จะศึกษาในเรื่อง "ทาน" ไม่ควรพลาด.
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย