Javascript DHTML Image Web Scroller Powered by dhtml-menu-builder.com
หน้าแรก เสียงธรรม หลวงปู่สิม พุทธาจาโร


  หลวงปู่สิม พุทธาจาโร  - วัดถ้ำผาปล่อง จ.เชียงใหม่


   พิจารณากระดูก ๓๐๐ ท่อน คลิกฟัง
   จิตใจดวงผู้รู้อยู่ คลิกฟัง
   การจดจำคำสั่งสอน คลิกฟัง
   พุทโธ คลิกฟัง
   นักภาวนากล้าตาย คลิกฟัง
   ภาวนาล้างใจให้สะอาด คลิกฟัง
   ศรัทธาหัวเต่า คลิกฟัง
   แร่ทองคำ คลิกฟัง
   คนตาบอดจูงคนตาบอด คลิกฟัง
   ตั้งมั่นในธรรม คลิกฟัง
   พุทโธอยู่ที่ใจ คลิกฟัง
   เพียรปฏิบัติภาวนา คลิกฟัง
   ภาวนาจนเลยตาย คลิกฟัง
   เลิกละบาป ประกอบบุญ คลิกฟัง
   อนัตตลักษณะ คลิกฟัง
   อุบายสั่งสอนจิต คลิกฟัง
   ใจกลัวกิเลส คลิกฟัง
   ขัดจิตด้วยสมาธิ คลิกฟัง
   เมตตาธรรม คลิกฟัง
   อิมิชาติ-หนอนกินคูถ คลิกฟัง
   กิเลสไหม้กายวาจาจิต คลิกฟัง
   มรณภัย คลิกฟัง
   กายคตาสติภาวนา คลิกฟัง
   รู้แจ้งแล้วละ คลิกฟัง
   พระพุทธศาสนา คลิกฟัง
   เดินทางผิด คลิกฟัง
   ภพ-ชาติ คลิกฟัง
   ๓๐ ธ.ค. ๒๘ คลิกฟัง
   ภาวนาฆ่ากิเลส คลิกฟัง
   สอนใจตนเอง คลิกฟัง
   ปฏิบัติภายในกาย คลิกฟัง
   พละ ๕ คลิกฟัง
คลิกฟัง

<<
+ ส า ร บั ญ เสี ย ง ธ ร ร ม + >>

   บอกบุญ ~ ประชาสัมพันธ์

• ขอเชิญพทุธศานิกชนผู้ใผ่ในบุญทั้งหลาย..ขอเชิญบวชเนกขัมมะบารมี สวดมนต์ข้ามปี ชีวีเป็นสุข ประจำปี 2557 และเรียนการปฏิบัติกรรมมัฐฐานที่ถูกต้องตามแบบเถรวาสวิถี..ในมหาสติปัฐฐานสุตรใหญ่ สนใจ ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป ติดต่อได้ที่ พระมหาบุญส่ง โชติ
• หาเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปหน้าตัก 2 เมตร สูง 2 เมตร ด่วนๆวัดในถิ่นกันดาร
• ขอเชิญท่านผู้ใจบุญร่วมเป็นเจ้าภาพถมดินเที่ยวละ 250 บาท เพื่อสร้างเจดีย์ ณ.วัดป่าเกษมคงคาราม
• ขอเชิญร่วมสมทบทุนสร้างพระประธานประจำสำนักสงฆ์ ที่สำนักสงฆ์แสงอรุณ ต.ผาเสวย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธ์
• ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ร่วมกันเบวชเนกขัมมะบารมี สวดมนต์ข้ามปี ชีวิีเป็นสุข ประจำปี 2557 ณ.สำนักสงฆ์แสงอรุณ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธ์ สนใจติดต่่อลงทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่พระมหาบุญส่ง โชติวโร โทร.085-712-6972

   ธรรมะไทยบอร์ด
• งานทำที่บ้าน ช่วงเย็น-ดึก จันทร์-ศุกร์ ทำได้ทุกวัน
• สมัครงาน หางาน part time ทำที่บ้าน ช่วงเย็น ทำได้ทุกวัน
• หางานรายได้เสริม มีคอมและเน็ตใช้ ไม่จำกัดวุฒิ รับงานคีย์ข้อมูล
• หางาน part time ทำช่วงเย็น จันทร์-ศุกร์ ทำที่บ้าน
• หางาน งานอดิเรก เขตหลักสี่-ดอนเมือง part time เสริมรายได้ ทำที่บ้านเสาร์-อาทิตย์
ข่าวในแวดวงศาสนา . . .
เพิ่มเติม
หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย