Javascript DHTML Image Web Scroller Powered by dhtml-menu-builder.com
หน้าแรก เสียงธรรม หลวงปู่สิม พุทธาจาโร


  หลวงปู่สิม พุทธาจาโร  - วัดถ้ำผาปล่อง จ.เชียงใหม่


   พิจารณากระดูก ๓๐๐ ท่อน  คลิกฟัง
   จิตใจดวงผู้รู้อยู่  คลิกฟัง
   การจดจำคำสั่งสอน  คลิกฟัง
   พุทโธ  คลิกฟัง
   นักภาวนากล้าตาย  คลิกฟัง
   ภาวนาล้างใจให้สะอาด  คลิกฟัง
   ศรัทธาหัวเต่า  คลิกฟัง
   แร่ทองคำ  คลิกฟัง
   คนตาบอดจูงคนตาบอด  คลิกฟัง
   ตั้งมั่นในธรรม  คลิกฟัง
   พุทโธอยู่ที่ใจ  คลิกฟัง
   เพียรปฏิบัติภาวนา  คลิกฟัง
   ภาวนาจนเลยตาย  คลิกฟัง
   เลิกละบาป ประกอบบุญ  คลิกฟัง
   อนัตตลักษณะ  คลิกฟัง
   อุบายสั่งสอนจิต  คลิกฟัง
   ใจกลัวกิเลส  คลิกฟัง
   ขัดจิตด้วยสมาธิ  คลิกฟัง
   เมตตาธรรม  คลิกฟัง
   อิมิชาติ-หนอนกินคูถ  คลิกฟัง
   กิเลสไหม้กายวาจาจิต  คลิกฟัง
   มรณภัย  คลิกฟัง
   กายคตาสติภาวนา  คลิกฟัง
   รู้แจ้งแล้วละ  คลิกฟัง
   พระพุทธศาสนา  คลิกฟัง
   เดินทางผิด  คลิกฟัง
   ภพ-ชาติ  คลิกฟัง
   ๓๐ ธ.ค. ๒๘  คลิกฟัง
   ภาวนาฆ่ากิเลส  คลิกฟัง
   สอนใจตนเอง  คลิกฟัง
   ปฏิบัติภายในกาย  คลิกฟัง
   พละ ๕  คลิกฟัง
คลิกฟัง

<<
+ ส า ร บั ญ เสี ย ง ธ ร ร ม + >>

   บอกบุญ ~ ประชาสัมพันธ์

• ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ ประเทศศรีลังกา 20-25 พฤศจิกายน 2558
• ประชาสัมพันธ์งานบุญทอดกฐินสามัคคีประจำปี ๒๕๕๘ วัดมเหยงคณ์ พระนครศรีอยุธยา ในวันอาทิตย์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
• วัดกาศผาแพร่-กฐิน 2558 เชิญร่วมทำบุญสร้างอุโบสถ
• แสวงบุญสู่แดนพุทธภูมิ อินเดีย–เนปาล นมัสการสังเวชนียสถาน 4 ตำบล วันเสาร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ – วันอาทิตย์ที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๙
• โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ (ธรรมวาที ร)เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดไผ่เหลือง บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี

   ธรรมะไทยบอร์ด
• ขอรับแจกซีดี mp3หลวงพ่อชา
• ต้องการบริจาคชุดหนังสือพระไตรปิฎกพร้อมตู้บรรจุ 1 ชุด 45เล่ม วัดเขตจังหวัดปทุมธานีค่ะ
• ขอเชิญเป็นเจ้าภาพ 10 กองทุน(สุดท้าย) หล่อพระพุทธสุขีศรีศาสดาบรมมหาจักพรรดิ์ ปางเเห่งความสำเร็จ (หลวงพ่อสุข) หน้าตัก 3 เมตร
• สอบถามเรื่องการ กรุณา ค่ะ
• อยากทราบเรื่องการสร้างพระถวายวัดครับข่าวในแวดวงศาสนา . . .  
เพิ่มเติม
หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย