Javascript DHTML Image Web Scroller Powered by dhtml-menu-builder.com
หน้าแรก เสียงธรรม หลวงปู่สิม พุทธาจาโร


  หลวงปู่สิม พุทธาจาโร  - วัดถ้ำผาปล่อง จ.เชียงใหม่


   พิจารณากระดูก ๓๐๐ ท่อน คลิกฟัง
   จิตใจดวงผู้รู้อยู่ คลิกฟัง
   การจดจำคำสั่งสอน คลิกฟัง
   พุทโธ คลิกฟัง
   นักภาวนากล้าตาย คลิกฟัง
   ภาวนาล้างใจให้สะอาด คลิกฟัง
   ศรัทธาหัวเต่า คลิกฟัง
   แร่ทองคำ คลิกฟัง
   คนตาบอดจูงคนตาบอด คลิกฟัง
   ตั้งมั่นในธรรม คลิกฟัง
   พุทโธอยู่ที่ใจ คลิกฟัง
   เพียรปฏิบัติภาวนา คลิกฟัง
   ภาวนาจนเลยตาย คลิกฟัง
   เลิกละบาป ประกอบบุญ คลิกฟัง
   อนัตตลักษณะ คลิกฟัง
   อุบายสั่งสอนจิต คลิกฟัง
   ใจกลัวกิเลส คลิกฟัง
   ขัดจิตด้วยสมาธิ คลิกฟัง
   เมตตาธรรม คลิกฟัง
   อิมิชาติ-หนอนกินคูถ คลิกฟัง
   กิเลสไหม้กายวาจาจิต คลิกฟัง
   มรณภัย คลิกฟัง
   กายคตาสติภาวนา คลิกฟัง
   รู้แจ้งแล้วละ คลิกฟัง
   พระพุทธศาสนา คลิกฟัง
   เดินทางผิด คลิกฟัง
   ภพ-ชาติ คลิกฟัง
   ๓๐ ธ.ค. ๒๘ คลิกฟัง
   ภาวนาฆ่ากิเลส คลิกฟัง
   สอนใจตนเอง คลิกฟัง
   ปฏิบัติภายในกาย คลิกฟัง
   พละ ๕ คลิกฟัง
คลิกฟัง

<<
+ ส า ร บั ญ เสี ย ง ธ ร ร ม + >>

   บอกบุญ ~ ประชาสัมพันธ์

• พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด 4 จังหวัดชายภาคใต้ ปีที่ 10 ครั้งที่ 104
• บุคคลหรือหน่วยงานใดต้องการหนังสือสวดมนต์พระแม่กวนอิม
• วัดยางบางจาก เพชรเกษรม 28 เชิญร่วมบริจาคทรัพย์บูรณะปฏิสังขรณ์อุโบสถซึ่งชำรุดทรุดโทรม
• รับเจ้าภาพอุปถัมภ์ สร้างห้องสุขา -จำนวน 4 ห้อง- (ถวายพระธุดงค์กรรมฐาน) ปลดทุกข์-ปลดโศก-ปลดโรค-โรคภัย-ปลดเคราะห์- (ขาดเเคลนห้องสุขา )
• วัดยางบางจาก เชิญร่วมไถ่ชีวิตโคกระบือเนื่องในวันแม่แห่งชาติ วันที่ 2 - 17 สิงหาคม 2557

   ธรรมะไทยบอร์ด
• ขอเชิญ สมทบทุนซื้อที่ดิน "สร้างศูนย์อบรมศีลธรรม"
• ขอเชิญร่วมสร้างรูปหล่อ บรมครูแพทย์ชีวกโกมารภัจจ์
• ขออนุญาตแจก ซีดีธรรมะนิยายของหลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโมค่ะ บรรยายโดย อ.สุทัสสา อ่อนค้อมค่ะ
• (รับบุญใหญ่) ขอเชิญหล่อองค์พระมหาจักพรรดิ์ (ปางเเห่งการตรัสรู้) มอบบุญใหญ่เเด่เเม่ที่เรารัก ในเทศกาลวันเเม่เเห่งชาติ
• ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนก่อสร้างศาลาธรรมสังเวชDhammathai.org on Mobile
Mobile/Tablet

หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย