สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)

ธรรมบรรยาย ชุด ธรรมมีลำดับ ๒๕๕๑ 

1 ฟื้นสุขภาวะยามสังคมวิกฤต ตอน ๑
2 ฟื้นสุขภาวะยามสังคมวิกฤต ตอน ๒
3 ฟื้นสุขภาวะยามสังคมวิกฤต ตอน ๓
4 จิต-วัตถุ กับ นาม+รูป วิทยาศาสตร์-พุทธศาสตร์ จะตีตกหรือจะเติมเต็ม
5 ทบทวนเศรษฐศาสตร์ ๑ - ทำงานเพราะโลภอยากได้ หรือเพราะถูกเงื่อนไขบังคับ
6 ทบทวนเศรษฐศาสตร์ ๒ - พัฒนาเศรษฐกิจไป อย่าลืมใช้เศรษฐกิจพัฒนาคน
7 ปรัชญาการศึกษาฉบับง่าย ใช้ได้ทั่วโลก ตอนที่ ๑
8 ปรัชญาการศึกษาฉบับง่าย ใช้ได้ทั่วโลก ตอนที่ ๒
9 พุทธาวาสที่ญาติโยมมาทำบุญฟังเทศน์ สังฆาวาสเป็นเขตที่พระสงฆ์อยู่วิเวก
10 มาฆบูชาจะแซงวาเลนไทน์ เมื่อรักของนักให้ มาแทนรักของนักหาความสุข
11 พระก็ป้อแป้ คนก็ร่อแร่ จะแก้วิกฤด ต้องรู้ว่าสังคมวิปริตแค่ไหน
12 อยากแก้กรรม จะทำอย่างไร
13 เรื่องตายแล้วฟื้นไม่เท่าไร เรื่องใหญ่คือตายอย่างไรจะแน่ใจว่าดี
14 เรื่องฝันเรื่องตาย อะไรจริงอะไรดี มาคุยเรื่องจิตใจกันบ้างก็ดี
15 เรื่องฝัน เรื่องอธิษฐาน ดูจิตทำงาน เป็นไปได้ไหม
16 พัฒนาคน ต้องให้พ้นอธิษฐานด้วยตัณหา ให้ได้ปัญญาเหนือกว่าลิงเฝ้าสวน
17 ระวัง ทางสายกลางกลายเป็นทางไร้จุดหมาย ไม่ยึดมั่นกลายเป็นยึดเข้าเต็มเปา
18 ไม่ว่ากระแสโลก-กระแสไทย ต้องหยุดไหลตามตัณหา จึงจะหายสับสน
19 การศึกษาต้องสร้างปัญญาแท้ ที่มานำกระแสแทนตัณหา
20 ถ้าจะให้ชีวิตลงตัว ก็อย่ามัวตั้งรับ
21 เมื่ออาชีพเป็นปัญหา ใช้เสรีภาพที่มีธรรมมีปัญญามาตัดสินใจ
22 ปีติว่าแสนดี ก็สู้สุขไม่ได้ แต่ถึงอุเบกขาเมื่อไร สุขกลายเป็นรองทันที
23 รู้จักนิพพาน ที่ชาวบ้านอยากได้
24 รู้จักนิพพาน ที่นักวิชาการพอเข้าใจ
25 ดูทางดี ดูที่เหมาะ จะให้ถึงนิพพาน
26 ดนตรีสื่อธรรม ๑ คนดีพัฒนาดนตรี & ดนตรีดีพัฒนาคน
27 ดนตรีสื่อธรรม ๒ ถ้างานวัดยังดี วัฒนธรรมก็ยังมี เพิ่มทวีศีลสมาธิปัญญา
28 บวชภิกษุณี เมื่อรู้เรื่องแจ่มแจ้งและมีใจดี ก็มาช่วยกันดู
29 เรื่องบวชภิกษุณีก็พิจารณาไป แต่อย่าลืมใส่ใจยกฐานะแม่ชี
30 บวชภิกษุณี มีข้อควรรู้ประกอบไว้
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย