กวีธรรมะ

บทกวี...ผีเสื้อและดอกไม้

ดาวน์โหลด "บทกวี...ผีเสื้อและดอกไม้ โดย ท่านจันทร์"
  ฟัง-บทกวี...ผีเสื้อและดอกไม้

บทกวี...เวียนว่าย

ดาวน์โหลด "บทกวี...เวียนว่าย โดย ท่านจันทร์"
  ฟัง-บทกวี...เวียนว่าย

บทกวี...ความอดทน โดย ท่านจันทร์

ดาวน์โหลด "บทกวี...ความอดทน โดย ท่านจันทร์"
  ฟัง-บทกวี...ความอดทน โดย ท่านจันทร์

บทกวี...ความผันแปร โดย ท่านจันทร์

ดาวน์โหลด "บทกวี...ความผันแปร โดย ท่านจันทร์"
  ฟัง-บทกวี...ความผันแปร โดย ท่านจันทร์

บทกวี...อนิจจังวัฏฏสังขาร โดย ท่านจันทร์

ดาวน์โหลด "บทกวี...อนิจจังวัฏฏสังขาร โดย ท่านจันทร์"
  ฟัง-บทกวี...อนิจจังวัฏฏสังขาร โดย ท่านจันทร์

บทกวี...เขาใหญ่ โดย หมอวิสุทธิ์

ดาวน์โหลด "บทกวี...เขาใหญ่ โดย หมอวิสุทธิ์"
  ฟัง-บทกวี...เขาใหญ่ โดย หมอวิสุทธิ์

บทกวี...ชมไพร โดย หมอวิสุทธิ์

ดาวน์โหลด "บทกวี...ชมไพร โดย หมอวิสุทธิ์"
  ฟัง-บทกวี...ชมไพร โดย หมอวิสุทธิ์

บทกวี...พระอินทร์ โดย หมอวิสุทธิ์

ดาวน์โหลด "บทกวี...พระอินทร์ โดย หมอวิสุทธิ์"
  ฟัง-บทกวี...พระอินทร์ โดย หมอวิสุทธิ์จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย