พระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้า พระไตรปิฎก หัวข้อธรรม การปฏิบัติธรรม ศาสนพิธี วันสำคัญทางศาสนา ทำเนียบวัดไทย พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
 
+
พระธาตุพนม - เปิดกรุ ชมความงดงามภายใน
วีดีโอในหมวดนี้

+
ธรรมปฏิบัติ ณ ศูนย์พุทธธรรม สระบุรี

ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติวันสงกรานต์ 13-18 เมษายน 2559 ณ ปัณฑิตารมย์ หมู่ 5 ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ 8-11 เมษายน 2559 ณ ปัณฑิตารมย์ หมู่ 5 ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ 1-4 เมษายน 2559 ณ ปัณฑิตารมย์ หมู่ 5 ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

+
สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
พระธรรมโกศาจารย์พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)
หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
หลวงพ่อจรัญหลวงพ่อจรัญ ฐิตธฺมโม

+
บทเพลงแผ่เมตตาบทเพลงแผ่เมตตา (สำเนียงจีน)
ธรรมบรรณาการธรรมบรรณาการ
รวมบทเพลงแหล่รวมบทเพลงแหล่ โดย ไวพจน์ เพชรสุพรรณ
๘๐๘๐ ปีแห่งความทรงจำ พุทธทาส อินทปัญโญ
+
วันวาเลนไทน์
 tongsamut (19/0)
ปฏิบัติธรรมกัน
 chai-aroon (27/0)
ภาพทุกภาพจะมีค่า เมื่อเวลาเปลี่ยนไป
 tongsamut (25/2)
ปฏิจจสมุปปบาท
 กิตติพจน์ (51/0)
ปฏิจจสมุปปบาท
 กิตติพจน์ (43/0)
มีชีวิตครบรอบ ขอบคุณใคร?
 chai-aroon (51/0)
วันมาฆบูชาใกล้เข้ามาแล้ว
 tongsamut (70/0)

+
ขอเชิญชวนศรัทธาผู้ใจบุญ ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพบรรชาสามเณร ทายาทธรรม
 ศิษย์วัดพระพุทธโคดมฯ (88/1)
อุปสมบทพระภิกษุรุ่นมาฆบูชา / ๒๕๕๙
 bhancha (81/0)
เชิญปิดทองหลวงพ่อพระพุทธนิโรธรังษี
 จรถ (68/0)
รับเจ้าภาพ (ปรับปรุงห้องกรรมฐาน) รับเจ้าภาพปูพื้นกระเบื้องเเละตีฝ้า ห้องกรรมฐาน เพื่อเป็นห้องฝึกวิปัสสนากรรมฐาน เจริญสติปัฏฐาน ๔ เเละ เป็นห้องสวดมนต์ ซึ่งใช้งานตลอดปี
 ตะวันธรรม (98/16)
เรียนฟรี! คอร์สโหราศาสตร์ กสิณกรรมฐาน และ อื่นๆ
 patz_bkk (166/0)
ขอเชิญปฏิบัติ สติปัฏฐาน ๔ วัดหลวงปรีชากูล
 วัดหลวงปรีชากูล (159/0)
เบนซ์อมรเชิญฟังธรรมะสนุกสุดฮากับ “พระมหาสมปอง” *เลื่อนวันจัดกิจกรรมเป็นเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559
 benzamorn (220/0)

 
+
นิทานธรรมะ ตอน นกแขกเต้า
นิทานธรรมะ เรื่อง เรือเร่
ความดุร้าย เหตุแห่งความพินาศ เหตุที่ ๓
งดเหล้าเข้าพรรษา
นิทานธรรมะ เรื่อง เสื้อแห่งความสุข
+
(( รับเจ้าภาพ 5 ท่าน )) อุปถัมภ์อุปสมบทนาคหมู่ พระธุดงค์กรรมฐาน รุ่น 22 ถวายเป็นพุทธบูชา วันมาฆบูชานี้
เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพค่าอาหาร เครื่องดื่ม ให้แก่ผู้มาปฏิบัติธรรม
วัดหนองหลวง สร้างเหรียญที่ระลึก156ปีชาตกาล หลวงพ่อเดิม พุทฺธสโร รุ่นเดิมบันดาลทรัพย์ เพื่อบูรณะศาลาการเปรียญ
ดูทั้งหมด  + เพิ่มข่าวใหม่ 

+

คำสอนหลวงพ่อ
   
+
ใจเป็นธรรม คือ ใจเป็นกลาง : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
มีบุญกุศลเป็นกำลังใจแล้วจะไม่ถอยความเพียรเลย : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
ปรับปรุงลมภายใน : ท่านพ่อลี ธัมมธโร
ภูมิพระพุทธเจ้ากับภูมิพระสาวก : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
รูปขี้ร้ายทั้งรูปสวยรูปงามก็ล้วนแต่ไม่เที่ยง : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
+
"บาปบุญ เกิดที่ใจ" (หลวงปู่ฝั้น อาจาโร)
เพราะกรรม ไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
อำนาจกรรม : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
สาวกบารมี : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
"ปูติกภิกษุ" ภิกษุผู้อาพาธ : ท่านพ่อลี ธัมมธโร
+
"วันแห่งความรัก" (สมเด็จพระญาณสังวร)
"พุทโธ เป็นสรณะที่พึ่ง" (หลวงปู่ฝั้น อาจาโร)
"กิเลส เหมือนแดดเหมือนฝน" (สมเด็จพระญาณสังวร)
"เรื่องจิต เรื่องใจ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
"รักษาใจ เมื่อผิดหวัง" (สมเด็จพระญาณสังวร)
ธรรมะ...จากหลวงพ่อ + เพิ่มเรื่อง
สารบัญเรื่อง "กรรม" + เพิ่มเรื่องกรรม
รวมบทความธรรมะ + เพิ่มบทความ
   

ข่าวในแวดวงศาสนา . . .  
เพิ่มเติม
หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย