พระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้า พระไตรปิฎก หัวข้อธรรม การปฏิบัติธรรม ศาสนพิธี วันสำคัญทางศาสนา ทำเนียบวัดไทย พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
 
 
+
รวมบทสวดมนต์
วีดีโอในหมวดนี้

+
ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ 9-10 กันยายน 2560 ณ ปัณฑิตารมย์ จ.ตาก

ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ 1-4 กันยายน 2560 ณ บ้านพระโสดาบัน สมุทรสาคร หมู่บ้านโชคฤทัย ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 ...13-16 ตุลาคม 2560 ณ ปัณฑิตารมย์สระบุรี

ธรรมบุตรีรัตนะและยุวธรรมบุตรี...พัฒนาปัญญาเยาวชนหญิง(ไม่มีค่าใช้จ่าย)

+
???????????????????????????? ?????????
?????????????????????? ??????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? (???????? ???????)

+
????????????????????????????
HeartHeart Sutra ?????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
?????????????????????????????????????? ??? ????? ??????
+
ลำดับคำกลอน ๙๙๓
 สวนป่าวังอุโบสถภัทรสีมา (33/0)
ลำดับคำกลอน ๙๙๒
 สวนป่าวังอุโบสถภัทรสีมา (65/0)
คำสอน : หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
 naparats (174/0)
คำสอน : หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
 naparats (146/0)
คำสอน : หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
 naparats (265/0)
คำสอน : หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
 naparats (197/0)
อาสาฬหบูชาคำกลอน
 Webmaster (295/0)

+
ขอเชิญร่วมทำบุญ พิมพ์หนังสือสวดมนต์ (ครั้งที่1) จำนวน 5,000 เล่ม (สร้างธรรมทาน) เพื่อใช้ในสำนักปฏิบัติธรรม 2 จังหวัด เเละบางส่วนเพื่อเเจกให้ผู้ที่ผ่านการปฏิบัติธรรมที่เข้ารับการอบรมตลอดปี (( ผลิตธรรมทาน ครั้งแรกในรอบ 5 ปี ))
 ตะวันธรรม (474/2)
ขอเชิญชายไทย ใจกล้า สมัครเข้ารับการอุปสมบทนาคหมู่ พระธุดงค์กรรมฐาน รุ่น 30 วันปิยมหาราช 2560 เเละ รับเจ้าภาพอุปถัมภ์ บวชพระ จำนวน 15 ท่าน
 ตะวันธรรม (204/4)
ฑีฆายุกา โหตุ มหาราชินี
 วิริยะ12 (393/0)
ทำได้ยาก
 muisun (135/0)
คนไม่รักดี
 muisun (83/0)
ความต้องการที่มองไม่เห็น
 muisun (101/0)
น้ำใจ
 muisun (87/0)

 
+
มนต์ฤาษี
อัฒมาสกราชา เขียนโดย สืบ ธรรมไทย
นิทานธรรมะ ตอน นกแขกเต้า
นิทานธรรมะ เรื่อง เรือเร่
ความดุร้าย เหตุแห่งความพินาศ เหตุที่ ๓
+
ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินและเททองหลวงปู่มั่น
สร้างอุโบสถไม้ฝากระดานวัดป่าเมตตาวนาราม
**อีก 5 ห้องสุดท้าย** ((ขาดเเคลนห้องสุขา))รับเจ้าภาพสร้างห้องน้ำ (ถวายพระกรรมฐาน) ปลดทุกข์-ปลดโศก-ปลดโรค-ปลดภัย สร้างข้างศาลาปฏิบัติธรรม
ดูทั้งหมด  + เพิ่มข่าวใหม่ 

+

คนเราต้องใช้พละ ๕ ในชีวิตประจำวัน
   
+
"จิตตภาวนา ที่รวมแห่งกุศลทั้งมวล" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
"โยนิโสมนสิการ" (หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ)
"สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
"เกิดขึ้น เปลี่ยนแปลง ดับไป"
"ใจเป็นนักท่องเที่ยว" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
+
"ความยึดมั่นผูกพัน นำมนุษย์เกิดเป็นสัตว์ได้"
สติปัฏฐาน ๔ ปิดอบายภูมิได้ ​(หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม)
ชีวิตมีนิดเดียวจะทำบาปทำไม
บุญไม่ช่วย ๒ เขียนโดย สืบ ธรรมไทย
"เห็นสาวสวรรค์" (หลวงปู่จันทา ถาวโร)
+
สุดยอดคนรวย
ผู้รู้ทันไม่ขอเปรียบเทียบใคร
ความเข้าใจ
ความเข้าใจ
ความเข้าใจ
ธรรมะ...จากหลวงพ่อ + เพิ่มเรื่อง
สารบัญเรื่อง "กรรม" + เพิ่มเรื่องกรรม
รวมบทความธรรมะ + เพิ่มบทความ
   

หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย