ทางที่เดินคนเดียว
 DhammathaiTeam   4 มิ.ย. 2562

เป็น บุญ (Youtuber Channel)
https://www.youtube.com/channel/UCGvKQk40Qes5py6MWPhtrHg

"ทางที่เดินคนเดียว"
ขับร้อง. นางสาว ธนิดา ธนโอภาสกุล
คำร้อง/ทำนอง สุรภัทร ภู่จำเริญ
เรียบเรียง สิทธวีร์ พิพัฒน์ชุติพร

ทางที่เดินคนเดียว ทางที่ไม่มีใคร
ทางที่ต้องเข้าใจว่าโลกนี้มันคือความทุกข์
เป็นเพียงของชั่วคราว เป็นเพียงสิ่งสมมุติ
รู้ทันเท่านั้นก็จะหยุดความเห็นผิดของใจ
รู้ สิ่งสำคัญคือรู้ สิ่งสำคัญคือมองโลกตามความเป็นจริง
ทุกสิ่งสลายไม่มีอะไรคงอยู่
ละ สิ่งสำคัญคือละ สิ่งสำคัญคือปล่อยวาง
ทั้งกายและใจ ไม่มีอะไรเป็นของเรา
เพราะความมีตัวเรา เพราะความมีตัวตน
ใจนี้จึงสับสนและเปี่ยมล้นไปด้วยตัณหา
เพียงแค่เห็นตัวเอง เพียงเห็นว่ามันเป็นทุกข์
เข้าใจความทุกข์ก็จะพบความสุขนั้น
ทางที่เดินคนเดียว ทางที่ไม่มีใคร ทางที่รู้กายรู้ใจ
จะสลายความทุกข์ให้หมดไป

ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเพลงนี้
หากมีข้อผิดพลาดประการใด เป็น บุญ มิได้เจตนา จึงขอขมามา ณ ที่นี้ด้วยDT0005

DhammathaiTeam

4 มิ.ย. 2562

 เปิดอ่านหน้านี้  7731 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย