เพลงธรรมะ ชุด อุทาหรณ์สอนใจ

 • ชื่อชุด  อุทาหรณ์สอนใจ
 • โดย    กลุ่มธรรมยุคใหม่
 • จำนวน  ๑๔ เพลง
 • ๑. โลกธรรม
  ๒. กฏแห่งกรรม
  ๓. บทละครสอนใจ
  ๔. จำให้ขึ้นใจ
  ๕. ปลาในตู้โชว์
  ๖. หัวโขน
  ๗. มองโลกในแง่ดี
  ๘. ยิ่งมองยิ่งสวย
  ๙. รักนอกตำรา
  ๑๐. อุทาหรณ์สอนใจ
  ๑๑. สึนามิ
  ๑๒. เชิญสวดมนต์
  ๑๓. อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
  ๑๔. โลกคือโรงละคร
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย