เพลงธรรมะ ชุด บ้านแสนสุข

 • ชื่อชุด  บ้านแสนสุข
 • โดย    ชินกร ไกรลาศและท่านจันทร์
 • จำนวน  ๑๒ เพลง
 • ๑. กลับบ้านเถิดลูก / ชินกร ไกรลาศ
  ๒. ปัญหาชีวิต / ชินกร ไกรลาศ
  ๓. ปล่อยนก / ชินกร ไกรลาศ
  ๔. พ่อแม่ใคร / ชินกร ไกรลาศ
  ๕. บ้านแสนสุข / ชินกร ไกรลาศ
  ๖. ลาวดวงเดือน / ชินกร ไกรลาศ
  ๗. ลาวคำหอม / ชินกร ไกรลาศ
  ๘. คนเราก็เท่านี้ / วัชราภรณ์ สุขสวัสดิ์
  ๙. นกเขา / เพียงดาว ประดับดิน
  ๑๐. ปลอบฟ้า / เพียงดาว ประดับดิน
  ๑๑. คนเราก็เท่านี้ / วัชราภรณ์ สุขสวัสดิ์
  ๑๒. เกิดดับ / รอยใจ ประดับดิน
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย