เพลงธรรมะ ชุด บ้านแสนสุข

 • ชื่อชุด  บ้านแสนสุข
 • โดย    ชินกร ไกรลาศและท่านจันทร์
 • จำนวน  ๑๒ เพลง
 • ๑. กลับบ้านเถิดลูก ชินกร ไกรลาศ
  ๒. ปัญหาชีวิต ชินกร ไกรลาศ
  ๓. ปล่อยนก ชินกร ไกรลาศ
  ๔. พ่อแม่ใคร ชินกร ไกรลาศ
  ๕. บ้านแสนสุข ชินกร ไกรลาศ
  ๖. ลาวดวงเดือน ชินกร ไกรลาศ
  ๗. ลาวคำหอม ชินกร ไกรลาศ
  ๘. คนเราก็เท่านี้ วัชราภรณ์ สุขสวัสดิ์
  ๙. นกเขา เพียงดาว ประดับดิน
  ๑๐. ปลอบฟ้า เพียงดาว ประดับดิน
  ๑๑. คนเราก็เท่านี้ วัชราภรณ์ สุขสวัสดิ์
  ๑๒. เกิดดับ รอยใจ ประดับดินจีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย