ปริวาสกรรม

พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

# เรื่อง ผู้ชม
 สวนป่าวัดสิทธาราม(ตะโก) ต.บ้านปรางค์ อ.คง จ.นครราชสีมา
 วัดทรายทองวัฒนา​ ต.ทุ่งทราย​ อ.ทรายทองวัฒนา​ จ.กำแพงเพชร
 วัดท่ามะกอก ต.พังราด อ.แกลง จ.ระยอง
 สำนักสงฆ์สวนป่าทรายทอง ต.กุดน้ำใส อ.ค้อวัง จ.ยโสธร
 วัดกกเต็น


 รายชื่อสถานที่จัดปริวาสกรรม (เพิ่มเติม) 

  ความคิดเห็น


Go to top

จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย