สวนป่าวัดสิทธาราม(ตะโก) ต.บ้านปรางค์ อ.คง จ.นครราชสีมา

 Webmaster  

งานเข้าอยู่ปริวาสกรรม
ณ สวนป่าวัดสิทธาราม(ตะโก)
ต.บ้านปรางค์ อ.คง จ.นครราชสีมา
๕-๑๔ กุมภาพันธ์ ของทุกปี

ติดต่อสอบถาม : พระอธิการสมปอง สุจิณฺโณ ๐๘๖-๑๘๓๖๔๘๓

ที่มา : สวนป่าวัดสิทธาราม(ตะโก) ต.บ้านปรางค์ อ.คง จ.นครราชสีมา

5,156


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย