"นายพรานคืนศีล" ตอนที่ ๑๓. "นายพราน ได้ครองราชเป็นกษัตริย์"

 วิริยะ12  

 "นายพรานคืนศีล" ตอนที่ ๑๓. "นายพราน ได้ครองราชเป็นกษัตริย์"
โดย หลวงปู่จันทา ถาวโร

๑๓. "นายพราน ได้ครองราชเป็นกษัตริย์"


.. นั่นแหละ เสร็จแล้ว นายพรานก็ออกเดินทางไปถึงแล้ว "ก็เล่าเหตุการณ์ให้เปรตทั้งหลายทราบ เปรตก็มอบตัวเป็นโยธาให้นายพราน" นายพรานก็ว่า อยู่ที่นี่ก่อนจะกลับมาเอาภายหลังดอก

เดินทางต่อไปอีก "ไปแสดงเหตุผลให้แก่ช้างสารใหญ่ฟัง ช้างสารดีใจ มอบตัวให้เอาไปเป็นพาหนะ" นายพรานก็ว่าอยู่นี่ก่อน จะมาเอาภายหลัง

แล้วเดินทางต่อไป "ไปถึงหญิงเปรตทั้งหลาย ก็แสดงเหตุผลให้ฟัง อย่างที่ได้อธิบายมาแล้วนั้น หญิงเปรตเหล่านั้นก็มอบตัวให้ไปเป็นทาสี" นายพรานก็ว่าอยู่นี่ก่อน จะกลับมาเอาภายหลังดอก

ต่อไปก็ไปแสดงเหตุผลให้แก่สัปโปงูเหลือมใหญ่ทราบ งูเหลือมก็ว่า "โอ้ .. เพราะความตระหนี่เหนียวแน่นหนอ เลยให้ทาน ทองคำแสนบาทให้ทานเลย" พอให้ทานแล้ว "ทานัง เทติ" ขอจงสิ้นไปซึ่งทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเถิด "พอให้ทานแก่พระโสดาบัน เสร็จแล้วเท่านั้นแหละ งูเหลือมใหญ่ก็ไปได้เลย" ไม่ติดไม่ข้องคา

นี่แหละข้อสำคัญ "เทติ" เรียกว่า การให้

- "คนไหนให้" คนนั้นชนะ
- "คนไหนละ" คนนั้นรวย


นั่นแหละ "เดินทางต่อไปจนถึงกษัตริย์ แล้วแสดงเหตุผลให้ทราบ โอ้ .. เป็นอย่างนั้นหนอ ถ้าเป็นอย่างนั้นก็มอบธิดาสาวทั้งคู่ให้เลยนะ แล้วก็ให้เป็นกษัตริย์ครองราชสมบัติด้วยกันนะคนมีศีลธรรมอย่างนี้"

นายพรานก็เลยรับเอา "พอรับเอาแล้ว บาปกรรมความชั่วของกษัตริย์นั้นก็หมดไป เพราะลูกสาวได้บริโภคกามแล้ว ไฟราคะมันอ่อนไป ไม่กระทบกับกรรมเก่าของพ่อ" ก็หมด

นั่นแหละ "ก็ครองราชสมบัติอยู่กับพ่อตานั้น เป็นผู้องอาจกล้าหาญ ได้นำธรรมอันเลิศมาประกาศในโลก" เสร็จแล้ว

- ไปนำเอาทองคำ มาไว้เป็นสมบัติ
- ไปนำเอาหญิงเปรต ๕๐๐ ตน มาเป็นทาสี
- ไปนำเอาช้างสารใหญ่ มาเป็นพาหนะ
- ไปนำเอาเปรตทั้งหลาย ๑,๐๐๐ ตน มาเป็นโยธา(ทหาร)

เขาทั้งหลายเหล่านั้นก็หมดเวรกรรม เปลี่ยนชาติภพเป็นมนุษย์สมบูรณ์ ..

(มีต่อ ตอนที่ ๑๔. "นายพรานออกบวช/พ้นทุกข์โดยพลัน") 


• น้ำส้มคั้นสดรสดีรามอินทรากม2

• เครื่องบอกเวลา จากยุคเก่าสุ่ยุคใหม่

• เพลงยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก (ไพเราะมาก)

• วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร

• มีเครื่องรางของขลังไว้ทำไม?
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย