"ญาติของพระศาสนา" (ท่านพ่อลี ธัมมธโร)

 วิริยะ12    7 ก.พ. 2558

 "ญาติของพระศาสนา"

" .. หลังจากพุทธกาล พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช ผู้เคยสร้างพระเจดีย์ถึง ๘๔,๐๐๐ องค์
สร้างวัดถึง ๘๔,๐๐๐ วัดและถวายอุปฐากบำรุงพระภิกษุสงฆ์ ๘๔,๐๐๐ รูป

ได้เข้าตรัสถามพระอรหันต์องค์หนึ่งว่า ..
"พระองค์ได้ทรงสร้างกุศลมากมายถึงเพียงนี้แล้ว
จะนับว่าพระองค์ได้ทรงเป็นญาติกับพระศาสนาได้หรือยัง"

พระอรหันต์องค์นั้นก็ตอบว่า ..
"บุคคลใดได้บวชตัวเองหรือบวชลูกชายลูกหญิงของตนให้เป็นพระ
ในพระพุทธศาสนาแล้ว ก็นับว่าผู้นั้นเป็นญาติของพระศาสนาได้" .."

ท่านพ่อลี ธัมมธโร    DT014902

วิริยะ12

7 ก.พ. 2558
 เปิดอ่านหน้านี้  5321 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย