ธัมโมวาท พระครูเกษมธรรมทัต(หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี)

 Ratchada     19 ก.ค. 2557

วันนี้...วั น พ ร ะ
วันเสาร์ที่ ๑๙ กรกฏาคม ๒๕๕๗
เป็นวันแรม ๘ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีมะเมีย
ธ ร ร ม ะ ป ร ะ จำ วั น พ ร ะ

#การเกิดเป็นมนุษย์ไม่ใช่เรื่องง่าย
#พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า #เป็นสิ่งที่หาได้โดยยากในโลก
โดยเฉพาะมนุษย์ถือเป็นภพภูมิของสัตว์ที่ดี
ตรงที่สามารถจะพิจารณาธรรมได้ เห็นธรรมได้
การจะสั่งสมบารมีก็ต้องมาสั่งสมกันในภพมนุษย์นี่แหละ

ฉะนั้นถ้าอยากเกิดเป็นมนุษย์ที่มาด้วยบุญ
จิตต้องไม่เศร้าหมองในขณะใกล้ตาย
แค่จิตเต็มไปด้วยความห่วง ไม่ว่าจะห่วงในทรัพย์
ห่วงบ้าน ญาติพี่น้อง ลูกหลานวงศวาน
หรือเกิดความกลัวตายขึ้นมา จิตก็เศร้าหมองแล้ว
#จึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จิตคนเราเวลาใกล้ตายจะไม่เศร้าหมอง
#ต้องเป็นผู้มีบุญ #หรืออย่างน้อยต้องมีศีล ๕
คนไหนรักษาศีล ๕ ไว้ได้อย่างดีก็ไม่ต้องเดือดเนื้อร้อนใจ
เพราะเมื่อถึงวาระสุดท้ายของชีวิต
ให้นึกถึงศีลที่ตัวเองยึดถือปฏิบัติไว้
ความอุ่นใจ ปลื้มใจเกิดขึ้น จิตก็ไม่เศร้าหมอง
การที่จะเกิดเป็นมนุษย์ได้นั้น
จึงต้องมีศีล ๕ เป็นพื้นฐาน เรียกว่ามีกุศลกรรมบถ

#ดังนั้นหากเราฝึกอบรมจิตใจเป็น
#เจริญภาวนา #เจริญสติเป็น #ก็ได้เปรียบผู้อื่น
#เมื่อถึงเวลาใกล้ตายก็สามารถทำจิตเป็น #เจริญสติได้
ก็จะสามารถจับความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับกายและใจตัวเองได้
ใช้เป็นเครื่องระลึกรู้ พิจารณาดูว่าทุกข์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างนี้
เกิดภาวะบีบคั้นอย่างนี้ มันไม่เที่ยง บังคับไม่ได้
แล้วเราจะเห็นถึงความจริงว่า
สังขารทั้งหลายเกิดการเปลี่ยนแปลง
แตกดับ บังคับไม่ได้ ไม่ใช่ตัวตน

#ธัมโมวาท โดย #พระครูเกษมธรรมทัต
(หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี)
เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา
คัดลอกจากหนังสือ ตื่น รู้ เบิกบาน
อ่านหนังสือและดาว์นโหลดหนังสือธรรมะอื่นเพิ่มเติม คลิกที่นี่http://www.watmaheyong.org/index.php/dhamma-reading.html

ขอเรียนเชิญสาธุชน ติดตามรับชม
#รายการถ่ายทอดแพร่ภาพออกอากาศ
ช่วงเวลา ๒๐.๑๕-๒๑.๑๕น. #ของทุกวัน
แสดงพระธรรมเทศนา โดย พระครูเกษมธรรมทัต
(หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี) ได้ที่หน้าเว็ปไซต์
เว็ปไซต์ http://www.watmaheyong.org/
Facebook https://www.facebook.com/watmaheyong

เครดิตภาพ : ขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญ คุณ วรวุฒิ หิรัญยไพศาลสกุล   


ที่มา : https://www.facebook.com/watmaheyong

DT015578

Ratchada

19 ก.ค. 2557
 เปิดอ่านหน้านี้  5329 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย