"อยู่ที่ใจของพวกเรานี้เอง" (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป)

 วิริยะ12    10 เม.ย. 2567

"อยู่ที่ใจของพวกเรานี้เอง"

" .. คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า "ซึ่งเป็นศาสดเอกในโลก ได้เผยแผ่มาจนกระทั่งถึงพวกเราซึ่งเกิดสุดท้ายภายหลัง" ถึงแม้พระองค์ได้เสด็จดับขันธปรินิพพานไปนานแล้วก็จริงอยู่

"แต่ธรรมะคำสั่งสอนของพระองค์นั้น ไม่ได้เสื่อมคลายหายไปไหน ยังตั้งอยู่กับพวกเราทุก ๆ คน คืออยู่ที่ใจของพวกเรานี้เอง" แต่ว่าพวกเรายังค้นไม่พบว่าของจริงมันเป็นอย่างไร .. "

"๑๐๓ โอวาทธรรมคำสอน"
หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป
DT014902

วิริยะ12

10 เม.ย. 2567
 เปิดอ่านหน้านี้  167 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย