"น้ำใจให้อภัยสำคัญมากนะ" (หลวงตามหาบัว ญาณัมปันโน)

 วิริยะ12    2 มิ.ย. 2565

"น้ำใจให้อภัยสำคัญมากนะ"

" .. โลกเราอยู่ได้ด้วยกันนี้ "คือความเห็นอกเห็นใจกัน ความเสียสละต่อกัน" ให้พี่น้องทั้งหลายจับอันนี้ไว้ให้ดีนะ "ความเห็นอกเห็นใจกัน ความให้อภัยกัน นี่สำคัญมาก" อย่าไปยึด หรือยกโทษยกกรณ์เขา มองดูคนมองดูตั้งแต่ความดี-ความชั่วของเขา "ไม่มองดูความดี-ความชั่วของตัวเองเสีย"

คนเราถ้าชอบมองนอก ๆ แล้วคนนั้นเป็นตัวภัยตัวพิษ "มองแล้วแทนที่จะยกยอสรรเสริญเขากลับคอยดูถูก" หาช่องว่างเขา เขาดีอย่างอื่นมามากขนาดไหน "เอาไม้ขีดไฟเป็นไฟของตัวเองหาเผาเขา ๆ แล้วกรรมก็มาหาตัวเอง" คนเช่นนี้ไปที่ไหนไม่มีใครคบค้าสมาคม "ไปด้วยน้ำใจกว้างขวาง น้ำใจให้อภัยสำคัญมากนะ" .. "

หลวงตามหาบัว ญาณัมปันโน
https://luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=3732&CatID=2   DT014902

วิริยะ12

2 มิ.ย. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  5363 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย