"ความยึดมั่น คือกรรมทางใจ" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)
"ความยึดมั่น คือกรรมทางใจ"

" .. เคยมีผู้เล่าเรื่อง "เจ้าของพระพุทธรูปงดงามองค์หนึ่ง สิ้นชีวิตไปในขณะที่จิตใจกำหลังรักและหวงแหนพระพุทธรูปองค์นั้นอย่างยิ่ง" เมื่อมีผู้มาขอชมพระพุทธรูป "ก็มีงูใหญ่เลื้อยมาแผ่พังพานขู่อยู่ต่อหน้าแสดงความหวงแหน" เมื่อผู้มาขอชมพูดว่า "เพียงมาขอชมไม่ได้คิดจะนำไปเป็นของตน งูก็เลื้อยห่างไป"

ว่ากันว่าเจ้าของพระพุทธรูป "ได้มาเกิดเป็นงูเสียแล้ว" เพราะความผูกพันหวงแหนพระพุทธรูป "ความยึดมั่นผูกพันจึงเป็นกรรมทางใจที่น่าจะเป็นเหตุแห่งการทำให้มนุษย์ในชาติหนึ่งต้องเป็นสัตว์ในอีกชาติหนึ่งได้" จึงไม่พึงประมาท จะจริงหรือไม่จริง "เชื่อหรือไม่เชื่อ ก็อย่าประมาทไว้ก่อน" พยายามทำกรรมทางใจให้พ้นจากความยึดมั่นถือมั่นให้ได้เต็มความสามารถเถิด .. "

"อำนาจอันยิ่งใหญ่แห่งกรรม"
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๙
   

5,045


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย