"หลักของพระพุทธศาสนา" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

 เธงเธดเธฃเธดเธขเธฐ12  

.
 "หลักของพระพุทธศาสนา"

" .. "ศีลก็ดี สมาธิก็ดี ปัญญาก็ดี ถ้าจะพูดว่านอกศาสนา แต่ก็เป็นถนนเข้าไปถึงศาสนา" เมื่อทำศีลให้ยิ่ง สมาธิให้ยิ่ง ปัญญาให้ยิ่งแล้ว ผลคือความสงบเกิดขึ้นมา นั่นเป็นจุดที่ต้องการ "เมื่อสงบแล้วถึงได้ยินเสียงก็ไม่มีอะไร" เมื่อถึงความสงบอันนี้แล้วก็ไม่มีอะไรจะทำ "ฉะนั้น พระศาสดาจึงให้ละ" จะเป็นอะไรก็ไม่ต้องกังวล "อันนี้เป็นปัจจัตตังแล้วจริง ๆ มิได้เชื่อใครอีก"

หลักของพระพุทธศาสนาจึงมิได้มีอะไร ไม่มีฤทธิ์ ไม่มีปาฏิหาริย์อย่างอื่น ทั้งหลายทั้งปวง "สิ่งเหล่านี้พระศาสดามิได้สรรเสริญ" แต่มันก็อาจทำได้ เป็นได้ สิ่งเหล่านี้เป็นโมหธรรม พระศาสดาไม่สรรเสริญ "ท่านสรรเสริญผู้ที่ทำให้พ้นจากทุกข์ได้เท่านั้น" ซึ่งต้องอาศัยการปฏิบัติ "อุปกรณ์เครื่องปฏิบัตินั้น ได้แก่ ทาน ศีล สมาธิ ปัญญา" จะต้องฝึกหัดอย่างนี้ .. "

"กุญแจภาวนา"
หลวงปู่ชา สุภัทโท
 

5,443จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย