"มันเป็นของกลาง" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12    5 มี.ค. 2564

.
 "มันเป็นของกลาง"

" .. ธรรมแท้ที่พระองค์ทรงสอนนั้นมิได้สอนอื่น "แท้จริงก็คือสอนให้เห็นแลเข้าใจชัดแจ้งในเรื่องความเป็นอยู่แลเป็นไปของโลกนั้นเอง" จึงจะหายกังวลสงสัยพ้นจากความข้องเกี่ยวในโลก ไม่มีทุกข์ "ผู้ที่ไม่เข้าใจแลรู้เรื่องของโลกตามเป็นจริงเท่านั้นที่เป็นทุกข์"

คนเราเกิดมาที่ว่า "เป็นทุกข์ ๆ นั้น มันทุกข์ตรงที่ไม่เข้าใจแลรู้เรื่องของโลก แล้วเข้าไปยึดเอาโลกมาเป็นตนเป็นตัว" เป็นของเรานี้เท่านั้น ผู้ที่เข้าไปยึดเอาธาตุสี่ขโมยธาตุสี่ ดิน น้ำ ไฟ ลม ที่เอามาประกอบเป็นตนเป็นคนขึ้นมานี้ "มันเป็นของกลาง" ไม่มีใครเป็นกรรมสิทธิ์สักคนเดียว เราตายแล้วทอดทิ้งไว้ในโลกนี้ตามเดิม .. "

"โลกกับธรรมสัมพันธ์" ๑๘ ธันวาคม ๒๕๒๙
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี    DT014902

วิริยะ12

5 มี.ค. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5322 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย