"ยินดีในบุญกุศลของผู้อื่น" (หลงปู่สิม พุทธาจาโร)

 วิริยะ12    16 ธ.ค. 2563

.
 "ยินดีในบุญกุศลของผู้อื่น"

" .. "บุญบาปทำแล้วอย่าเข้าใจว่าไปอยู่ที่อื่น" ทำบาป-บาปก็มาอยู่ที่ตัว ทำบุญ-บุญก็มาอยู่ที่ตัว "เป็นเงาติดตัวอยู่ตลอดเวลา"

"รักษาศีลให้ทานไหว้พระสวดมต์นั่งภาวนา เรียกว่าทำบุญ บุญนั้นใครทำใครได้" ไม่ใช่ว่าคนหนึ่งทำ คนหนึ่งไม่ทำแล้วไม่ได้ "จะได้ก็ตรงที่เขาโมทนา-ยินดีกับบุญกุศลที่ผู้อื่นกระทำ" .."

"หลวงปู่สอนว่า"
หลงปู่สิม พุทธาจาโร
 


• ธรรมให้รู้ : ตอนที่66 - อานาปานสติ • ธัมมานุปัสสนา โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

• กองบุญกฐินสามัคคี

• “เชิญร่วมกิจกรรม MBU Challenge Season 4 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

• การ์ตูน เรื่อง " 5 ดี เพื่อชีวีอันสดใส " - หลวงพ่อปัญญานันทะ

• นํานั่งสมาธิ/นั่งสมาธิ 10 นาทีก่อนนอน

• ปฏิบัติธรรมวันหยุด 9-12 ธันวาคม 2553 ฝึกฌานสมาบัติ 8 มัคค 4 และวิชชา 8

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย