"จิตใจมันไม่ได้ตาย" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)

 วิริยะ12    15 ก.ย. 2562

 "จิตใจมันไม่ได้ตาย"

" .. "จิตใจไม่ได้ตายนั้น" ย่อมส่อแสดงให้เห็นแล้วว่า "แม้พระอริยเจ้าทั้งหลาย ที่เราว่าท่านดับขันธ์เข้าส่นิพพานแล้ว" มันก็เป็นแต่ว่าดวงจิตดวงใจของท่านส่วนหนึ่ง "ร่างกายของท่านแตกดับไป แต่จิตใจเป็นของไม่ตาย"

แต่จิตนี้ "เมื่อละกิเลสราคะ โทสะ โมหะ หมดไปแล้ว ออกจากจิตใจไปแล้ว เหลือแต่จิตอันบริสุทธิผ่องใส" จะอยู่ที่ใด เป็นอะไร อยู่ก็ชื่อว่าอยู่ในนิพพาน "ไม่มีเรื่องราวอะไรที่จะมาทำให้ท่านเป็นทุกข์เป็นร้อนอย่างสามัญซนคนเราทั่วไป" .. "

"จิตพระอริยะอยู่เหนือกิเลส"
หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
 DT014902

วิริยะ12

15 ก.ย. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5176 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย